logo

Carlotta - databasen för museer

defining image

Stiftelsen Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum Ájtte museum

Museet forskar, dokumenterar och informerar om människan i sin miljö, om natur och kultur i ett ekologiskt helhetsperspektiv. Huvuddelen av våra samlingar har anknytning till samiskt liv, innefattande föremål, ljud och bilder. För vårt uppdrag finns även samlingar med naturhistoriska objekt samt arkeologiska fynd.

Välkommen att söka i våra samlingar vilka vi nu gjort mera lättillgängliga. Om du har frågor eller kompletterande uppgifter, kontakta oss gärna genom: info@ajtte.com.

Vissa personuppgifter presenteras. Skulle Du förekomma på bild eller i text och inte önskar detta, kontakta oss så tar vi till oss dessa synpunkter.

Databasen innehåller just nu...

Kulturföremål
8 858 st.
Naturobjekt
19 089 st.
Fotografier i bildarkivet
40 101 st.
Digitala bilder totalt
61 454 st.
Ljudinspelningar
1 479 st.
Mest visade kulturföremål
brosch ; Silverbrosch med utskuret mönster och hängande förgyllda runda "löv" längs kanten. Stenar av glas(?) i rött, blått och grönt är in...
alt
Senast registrerade kulturföremål
matta; röllakanmatta ; Röllakanmatta med mönster: 15 rutor med mönster i dem. Rutorna har olika bilder och mönster: samepar (i kolt, kan to...
alt
Mest visade naturobjekt
fågel; stenfalk ; Stenfalken är den minsta arten i släktet Falco. Den är en kompakt fågel med ganska breda vingar och lång stjärt. Stenfalk...
alt
Senast registrerade naturobjekt
falk; fågel; lärkfalk ; Lärkfalk (Falco subbuteo) är en snabb och skicklig flygare som lever av stora insekter och småfåglar som den fångar...
alt
Mest visade fotografi
gårdsplan; lek; nomadskola; skolelev; snö ; nomadskolan Jokkmokk
alt
Senast registrerade fotografi
Sapmi vår del av världen ; Kate Kärrberg
alt

Månadens kulturföremål

alttextila arbeten; vävning; vävsked ; Vävsked av renhorn påbörjat band i vävskeden. Bandet är ett kantband, lissto, till den lulesamiska kolten.

Månadens naturobjekt

altren ; Ett ovanligt grenigt horn insamlat av forskaren Folke Skuncke 1963. Vår hornsamling består av 1030 horn med kranium och underkäkar. Folke Skuncke var en av förgrundsgestalterna inom den statliga renforskningen och förutom att han insamlat ett unikt kraniematerial från rena...

Månadens fotografi

altbod; jordbruksbebyggelse; stolpbod; vår; älv; översvämning ; flyttbodar i Tjåmotis, stolpbodar. Blackälvens vårflod, 1960

Kort om Carlotta

Carlotta är ett informationssystem som utvecklats för museer och deras museisamlingar. Grundidén är att tillhandahålla ett flexibelt system som kan användas och anpassas till alla sorters museisamlingar.Läs mer...