logo

Carlotta - databasen för museer

defining image

Stiftelsen Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum Ájtte museum

Museet forskar, dokumenterar och informerar om människan i sin miljö, om natur och kultur i ett ekologiskt helhetsperspektiv. Huvuddelen av våra samlingar har anknytning till samiskt liv, innefattande föremål, ljud och bilder. För vårt uppdrag finns även samlingar med naturhistoriska objekt samt arkeologiska fynd.

Välkommen att söka i våra samlingar vilka vi nu gjort mera lättillgängliga. Om du har frågor eller kompletterande uppgifter, kontakta oss gärna genom: info@ajtte.com.

Vissa personuppgifter presenteras. Skulle Du förekomma på bild eller i text och inte önskar detta, kontakta oss så tar vi till oss dessa synpunkter.

Databasen innehåller just nu...

Kulturföremål
9 456 st.
Naturobjekt
19 309 st.
Fotografier i bildarkivet
44 016 st.
Digitala bilder totalt
66 600 st.
Ljudinspelningar
1 479 st.
Mest visade kulturföremål
kolt; nationalromantisk dräkt; sekelskifteskolt; teaterdräkt ; Kolt, ej samisk, sydd efter inspiration av en sydsamisk kolt. Svart ylletyg ...
alt
Senast registrerade kulturföremål
härnmatta ; Gálloduollje l goarrodum 48 gálojs.Gáloj li ienamus tjuojvuk guolgá. Härnmattan är sydd av 48 härnor. Några härnor i kanten ä...
alt
Mest visade naturobjekt
gulbrämad dykare; skalbagge ; (Dytiscus marginalis) på latin är en vattenlevande skalbagge. Den blir hela 30-35 millimeter lång och hanen h...
alt
Senast registrerade naturobjekt
falk; fågel; lärkfalk ; Lärkfalk (Falco subbuteo) är en snabb och skicklig flygare som lever av stora insekter och småfåglar som den fångar...
alt
Mest visade fotografi
kvinna ; kvinna
alt
Senast registrerade fotografi
Skalbaggssamling; magasin; museum; samling ; Uppordning av Sven-Eriks skalbaggsamling. Bilden visar hur insekterna var monterade när samlin...
alt

Månadens kulturföremål

altsamiskt silver; skopa; skopor ; skopan är rund i formen med uppåtstående brett skaft som har genombrutet mönster och fem hängande ringar. Skopan har ingraverade mönster på utsidan: en stjärna i mitten och sicksack-linjer. i form av ett kors. På skopans skaft är ingraverat PUX 1...

Månadens naturobjekt

altdäggdjur; ekorre ; Ekorren lever främst i barrskog men finns även i lövskog. Förr var ekorren ett viktigt jaktvillebråd i norr. År 1900 var värdet för ett skinn motsvarande till vad 1 kg mjöl kostade. Ekorren är vanligen aktiv på morgonen och sent på kvällen. Mitt på dagen vil...

Månadens fotografi

altgarage; plogbil; vinter ; plogbilar framför "Jokkmokks vägdistrikt"

Kort om Carlotta

Carlotta är ett informationssystem som utvecklats för museer och deras museisamlingar. Grundidén är att tillhandahålla ett flexibelt system som kan användas och anpassas till alla sorters museisamlingar.Läs mer...