logo

Carlotta - databasen för museer

defining image

Stiftelsen Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum Ájtte museum

Museet forskar, dokumenterar och informerar om människan i sin miljö, om natur och kultur i ett ekologiskt helhetsperspektiv. Huvuddelen av våra samlingar har anknytning till samiskt liv, innefattande föremål, ljud och bilder. För vårt uppdrag finns även samlingar med naturhistoriska objekt samt arkeologiska fynd.

Välkommen att söka i våra samlingar vilka vi nu gjort mera lättillgängliga. Om du har frågor eller kompletterande uppgifter, kontakta oss gärna genom: info@ajtte.com.

Vissa personuppgifter presenteras. Skulle Du förekomma på bild eller i text och inte önskar detta, kontakta oss så tar vi till oss dessa synpunkter.

Databasen innehåller just nu...

Kulturföremål
8 846 st.
Naturobjekt
19 089 st.
Fotografier i bildarkivet
38 686 st.
Digitala bilder totalt
59 768 st.
Ljudinspelningar
1 479 st.
Mest visade kulturföremål
fogsvans; snickeri; såg ; *) handtaget har skuren dekor i fornnordisk stil. På handtaget även en rund metallplatta på vilken är instansat: ...
alt
Senast registrerade kulturföremål
matta; röllakanmatta ; Röllakanmatta med mönster: 15 rutor med mönster i dem. Rutorna har olika bilder och mönster: samepar (i kolt, kan to...
alt
Mest visade naturobjekt
dvärgmus; däggdjur ; Hane, unge; tillvaratagen (tagen av katt). Fyndplats: Luleå, Västra Malmgatan 15 (samhälle)
alt
Senast registrerade naturobjekt
falk; fågel; lärkfalk ; Lärkfalk (Falco subbuteo) är en snabb och skicklig flygare som lever av stora insekter och småfåglar som den fångar...
alt
Mest visade fotografi
Rangifer tarandus; boatsoj; konservering; ren; renhorn ; Dokumentationsbilder tagna i samband med vård och konservering av ett renkranium/h...
alt
Senast registrerade fotografi
Jokkmokk vintermarknad; Per Kuhmunen; renrajd ; Renrajd med Per Kuhmunen under vintermarknaden i Jokkmokk
alt

Månadens kulturföremål

althornspänne ; Rektangulär form. Något profilerad. Två typer av flätmönster inristade.

Månadens naturobjekt

altbergart; hornbländit ; Grovkornigt hornbländebergart med endast fåtaliga plagioklaskorn. Denna stuff representerar en prekambrisk bergart från urbergsunderlaget som medtransporterats i de kaledoniska skollorna. Ingår i serien med bergartsprover från fjällen, i en profil Kvikkjok...

Månadens fotografi

altbod; jordbruksbebyggelse; stolpbod; vår; älv; översvämning ; flyttbodar i Tjåmotis, stolpbodar. Blackälvens vårflod, 1960

Kort om Carlotta

Carlotta är ett informationssystem som utvecklats för museer och deras museisamlingar. Grundidén är att tillhandahålla ett flexibelt system som kan användas och anpassas till alla sorters museisamlingar.Läs mer...