logo

Carlotta - databasen för museer

defining image

Stiftelsen Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum Ájtte museum

Museet forskar, dokumenterar och informerar om människan i sin miljö, om natur och kultur i ett ekologiskt helhetsperspektiv. Huvuddelen av våra samlingar har anknytning till samiskt liv, innefattande föremål, ljud och bilder. För vårt uppdrag finns även samlingar med naturhistoriska objekt samt arkeologiska fynd.

Välkommen att söka i våra samlingar vilka vi nu gjort mera lättillgängliga. Om du har frågor eller kompletterande uppgifter, kontakta oss gärna genom: info@ajtte.com.

Vissa personuppgifter presenteras. Skulle Du förekomma på bild eller i text och inte önskar detta, kontakta oss så tar vi till oss dessa synpunkter.

Databasen innehåller just nu...

Kulturföremål
10 001 st.
Naturobjekt
20 586 st.
Fotografier i bildarkivet
47 419 st.
Digitala bilder totalt
72 661 st.
Ljudinspelningar
1 515 st.
Mest visade kulturföremål
armband ; Armband av 11 runda silverplattor med ett avlångt mönster på. Dessa sitter ihop med en liten silverring mellan varje silverplatta...
alt
Senast registrerade kulturföremål
kosa ; En kosa i trä. Skaftet är smalare närmast kosan. Den har ett utskuret tmönster. Kosan är gjord i pedagogiskt syfte för att visa en ...
alt
Mest visade naturobjekt
tall ; Prov från en mer än 6000 år gammal tall. Trädet hittades i en liten sjö norr om Torne träsk. Datering visar att tallen grodde 4267 å...
alt
Senast registrerade naturobjekt
fjällblära ; Fjällbläran förekommer sparsamt på fuktig, kalkrik mark i de norra fjälltrakterna, från Pite till Torne Lappmark. Den är mycke...
alt
Mest visade fotografi
vallmaskros ; Närbild av vallmaskros med getingblomfluga.
alt
Senast registrerade fotografi
vallmaskros; biotopbild ; Biotopbild av kulturmark med gallrad björkskog och inslag av gran med undervegetation av vallmaskrosor, tuvtåtel,...
alt

Månadens kulturföremål

altklövjekista; bärdon; kista ; Av björk. I svepskarven järnspik. Vidjenät som botten; snören sicksack mellan kantöglor på översidan. Inuti näver. Se skiss.

Månadens naturobjekt

altfjällsippa ; Exemplaren som är i fröställning insamlades av Karl Hedbom 1904. Insamlingslokalen ligger vid Handölsdalen i Jämtlands län. Dryas octopetala är fjällsippans latinska namn. Carl von Linné skriver; ” Jag har kallat denna växt Dryas efter dryaderna, de i ekar boende g...

Månadens fotografi

altsommar; rennäring; fjällvärld; fjällnatur; fjäll; moln; världsarvsområde; renskötsel; snö; stängsel; ren; renkalv; barn ; Barn av olika slag. I bakgrunden syns snöfläckar i terrängen. Bilden är tagen i samband med kalvmärkning i Skuollávallda.

Kort om Carlotta

Carlotta är ett informationssystem som utvecklats för museer och deras museisamlingar. Grundidén är att tillhandahålla ett flexibelt system som kan användas och anpassas till alla sorters museisamlingar.Läs mer...