logo

Carlotta - the museum database

defining image

Stiftelsen Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum Ájtte museum

Museet forskar, dokumenterar och informerar om människan i sin miljö, om natur och kultur i ett ekologiskt helhetsperspektiv. Huvuddelen av våra samlingar har anknytning till samiskt liv, innefattande föremål, ljud och bilder. För vårt uppdrag finns även samlingar med naturhistoriska objekt samt arkeologiska fynd.

Välkommen att söka i våra samlingar vilka vi nu gjort mera lättillgängliga. Om du har frågor eller kompletterande uppgifter, kontakta oss gärna genom: info@ajtte.com.

Vissa personuppgifter presenteras. Skulle Du förekomma på bild eller i text och inte önskar detta, kontakta oss så tar vi till oss dessa synpunkter.

The database currently contains...

Kulturföremål
10 377.
Naturobjekt
21 523.
Fotografier i bildarkivet
51 871.
Digitala bilder totalt
80 025.
Ljudinspelningar
1 516.
Mest visade kulturföremål
märke ; märket är i form av en rektangel med en pinne fastsatt på baksidan. Märket är blått med en röd rand på vardera långsida. På märket...
alt
Senast registrerade kulturföremål
leksaker, dockor,docka; docka; pynt ; AJ:6330:1-2 ett par garndockor. AJ:6330:1 ena dockan. AJ:6330:2 andra dockan. Dockorna är gjorda i ga...
alt
Mest visade naturobjekt
fjällnässla ; Fjällens underart av brännässla bränns inte. Den växer kring småbäckar och i rasbranter nedanför trädgränsen, ofta där det fi...
alt
Senast registrerade naturobjekt
lappsyra; ängssyra ; Vid första anblicken skiljer man lappsyra från huvudunderarten äkta ängssyra på de korta breda bladen. Lappsyra är den...
alt
Mest visade fotografi
duodje; AIDA; design; skoband; samiskt hantverk ; Lulesamiska skoband till kvinna.
alt
Senast registrerade fotografi
utställning; Duodjeutställningen ; monter i Ájttes utställning om duodje, samiskt hantverk, invigd 2019.
alt

Månadens kulturföremål

altfodral; kikarfodral ; AJ 2045: 1-2. : 1 Fodral : 2 Sten, grå, oval.

Månadens naturobjekt

altgrönvide; svartvide; svartvide x grönvide ; Viden är ett svårt släkte att artbestämma eftersom de olika arterna flitigt hybridiserar. Avkommorna är också ofta fertila och kan i sin tur korsa sig i flera led. Hybriden mellan svart- och grönvide är vanligare än föräldraarterna och...

Månadens fotografi

altgrupporträtt; skolklass; skida ; Ur dagboken" April 22. Annandagpåsk. Utflykt med hela skolan till Porjus och Harsprånget. Gruppbild av eleverna. Driftschefen Kaiser visar kraftverket. Samernas Folkhögskolas elever, vinterkursen 1945-1946. REDOGÖRELSE FÖR SAMERNAS FOLKHÖGSKOLA.

Kort om Carlotta

Carlotta är ett informationssystem som utvecklats för museer och deras museisamlingar. Grundidén är att tillhandahålla ett flexibelt system som kan användas och anpassas till alla sorters museisamlingar.Read more...