logo

Carlotta - databasen för museer

defining image

Stiftelsen Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum Ájtte museum

Museet forskar, dokumenterar och informerar om människan i sin miljö, om natur och kultur i ett ekologiskt helhetsperspektiv. Huvuddelen av våra samlingar har anknytning till samiskt liv, innefattande föremål, ljud och bilder. För vårt uppdrag finns även samlingar med naturhistoriska objekt samt arkeologiska fynd.

Välkommen att söka i våra samlingar vilka vi nu gjort mera lättillgängliga. Om du har frågor eller kompletterande uppgifter, kontakta oss gärna genom: info@ajtte.com.

Vissa personuppgifter presenteras. Skulle Du förekomma på bild eller i text och inte önskar detta, kontakta oss så tar vi till oss dessa synpunkter.

Databasen innehåller just nu...

Kulturföremål
10 186 st.
Naturobjekt
20 749 st.
Fotografier i bildarkivet
49 251 st.
Digitala bilder totalt
75 418 st.
Ljudinspelningar
1 515 st.
Mest visade kulturföremål
skor; känga; snösko ; Guokta ietjálágásj gabmaga, mij li anedum aktan. Ett par skor bestående av två olika skor, som har använts tillsamma...
alt
Senast registrerade kulturföremål
Kniv; kniv med slida; verktyg ; SaD:000162:1-2 SaD:000162:1 kniv SaD:000162:2 slida Föremåletl är en kniv med hornslida. Hornet är graverat...
alt
Mest visade naturobjekt
fjäril; fjällgräsfjäril ; Adult; insamlad. Fyndplats: Kvikkjokk (fjällhed)
alt
Senast registrerade naturobjekt
grovticka ; En grovticka, 30 cm i diameter, som växte vid roten av en gammal tall utanför Ájtte museum. Grovtickan räknas som en signalart,...
alt
Mest visade fotografi
Dräkt och Silver; Gällivare ; Ivan Inga- Kistina Pejok Gällivare
alt
Senast registrerade fotografi
Päls; Slöjd; Samisk design; AIDA ; Kvinna som säljer slöjd
alt

Månadens kulturföremål

althalsband; hängsmycke ; Halsband av renhorn med tenntrådsbroderi i en rundel i mitten. Upptill hål för att hänga den. Hänger i en 20 cm lång silverkedja. Tenntråden är dragen av Laila Poggats.

Månadens naturobjekt

altdäggdjur; ekorre ; Ekorren lever främst i barrskog men finns även i lövskog. Förr var ekorren ett viktigt jaktvillebråd i norr. År 1900 var värdet för ett skinn motsvarande till vad 1 kg mjöl kostade. Ekorren är vanligen aktiv på morgonen och sent på kvällen. Mitt på dagen vil...

Månadens fotografi

altutflykt; skolklass; eldstad ; Samernas Folkhögskolas elever, vinterkursen 1952-1953. En skidutflykt hösten 1952. Bilderna är tagna vid kaffeelden på Storknabben.

Kort om Carlotta

Carlotta är ett informationssystem som utvecklats för museer och deras museisamlingar. Grundidén är att tillhandahålla ett flexibelt system som kan användas och anpassas till alla sorters museisamlingar.Läs mer...