logo

Carlotta - the museum database

defining image

Stiftelsen Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum Ájtte museum

Museet forskar, dokumenterar och informerar om människan i sin miljö, om natur och kultur i ett ekologiskt helhetsperspektiv. Huvuddelen av våra samlingar har anknytning till samiskt liv, innefattande föremål, ljud och bilder. För vårt uppdrag finns även samlingar med naturhistoriska objekt samt arkeologiska fynd.

Välkommen att söka i våra samlingar vilka vi nu gjort mera lättillgängliga. Om du har frågor eller kompletterande uppgifter, kontakta oss gärna genom: info@ajtte.com.

Vissa personuppgifter presenteras. Skulle Du förekomma på bild eller i text och inte önskar detta, kontakta oss så tar vi till oss dessa synpunkter.

The database currently contains...

Kulturföremål
10 227.
Naturobjekt
21 112.
Fotografier i bildarkivet
50 776.
Digitala bilder totalt
77 725.
Ljudinspelningar
1 516.
Mest visade kulturföremål
kvinnokolt; kolt; skinnkolt ; Lulesamisk skinnkolt för kvinna. Uppgift ur Axel Hambergs dagbok1902, där han angett att han köpt en skinnko...
alt
Senast registrerade kulturföremål
märke ; märket är i form av en rektangel med en pinne fastsatt på baksidan. Märket är blått med en röd rand på vardera långsida. På märket...
alt
Mest visade naturobjekt
gulbrämad dykare; skalbagge ; (Dytiscus marginalis) på latin är en vattenlevande skalbagge. Den blir hela 30-35 millimeter lång och hanen h...
alt
Senast registrerade naturobjekt
fjällnässla ; Fjällens underart av brännässla bränns inte. Den växer kring småbäckar och i rasbranter nedanför trädgränsen, ofta där det fi...
alt
Mest visade fotografi
samer; härk; klövjebörda; fjällvärld; flyttning ; 7 juli 1944: en renägare från Sirges/Sirkas sameby sadlar en klövjehärk. Platsen är Rinim...
alt
Senast registrerade fotografi
design; duodje; AIDA; skoband; samiskt hantverk ; Lulesamiska skoband till kvinna.
alt

Månadens kulturföremål

altkaggar; kagge ; AJ:2972:1 kagge, 2: lock. Avlång träkagge. Laggad, sammanfogad med 6 träslanor, runda vidjor. Sidostyckena är hela trästycken där man har täljt ut öglor i träet för att kunna fästa skinnsnodd för upphängning av kaggen. Kaggen är spruken. Locket är märkt med ett b...

Månadens naturobjekt

altflodpärlmussla ; Flodpärlmusslan är ett av de ryggradslösa djur som blir allra äldst. Individer kan leva i över 100 år och den äldsta funna musslan var 256 år gammal. De lever helt eller delvis nedgrävda på botten av vattendragen och andas genom att dra in vatten genom rör, vars...

Månadens fotografi

altfjäll; dalgång; jokk ; Lappland 1958, bilder från Pårek, Palkatvagge, Nejtarepvagge, Akkajaur, Padjelanta och Vaisaluokta

Kort om Carlotta

Carlotta är ett informationssystem som utvecklats för museer och deras museisamlingar. Grundidén är att tillhandahålla ett flexibelt system som kan användas och anpassas till alla sorters museisamlingar.Read more...