logo

Carlotta - the museum database

defining image

Stiftelsen Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum Ájtte museum

Museet forskar, dokumenterar och informerar om människan i sin miljö, om natur och kultur i ett ekologiskt helhetsperspektiv. Huvuddelen av våra samlingar har anknytning till samiskt liv, innefattande föremål, ljud och bilder. För vårt uppdrag finns även samlingar med naturhistoriska objekt samt arkeologiska fynd.

Välkommen att söka i våra samlingar vilka vi nu gjort mera lättillgängliga. Om du har frågor eller kompletterande uppgifter, kontakta oss gärna genom: info@ajtte.com.

Vissa personuppgifter presenteras. Skulle Du förekomma på bild eller i text och inte önskar detta, kontakta oss så tar vi till oss dessa synpunkter.

The database currently contains...

Kulturföremål
10 202.
Naturobjekt
20 964.
Fotografier i bildarkivet
49 875.
Digitala bilder totalt
76 711.
Ljudinspelningar
1 516.
Mest visade kulturföremål
barmkläde; barnkolt; kolt; mössa; pojkkolt ; AJ 5827:1-3 pojkkolt med mössa och barmkläde. Gällivare-modell. AJ 5827:1 kolt till pojke. Av...
alt
Senast registrerade kulturföremål
bokomslag; gästbokomslag; väska ; Bokomslag sytt av barkgarvat renskinn. I vänster överkant på framsidan är Ájttes logotyp broderad med ren...
alt
Mest visade naturobjekt
fjällblära ; Fjällbläran förekommer sparsamt på fuktig, kalkrik mark i de norra fjälltrakterna, från Pite till Torne Lappmark. Den är mycke...
alt
Senast registrerade naturobjekt
fjällnejlika ; Fjällnejlikan är en växt som förekommer på grusmark här och där ända upp i mellanalpin nivå. Den klarar av att växa på stark...
alt
Mest visade fotografi
Dräkt och Silver; Gällivare ; man och kvinna i Gällivare samisk dräkt
alt
Senast registrerade fotografi
kabbleka; revkabbleka ; Närbild på blomma av revkabbleka (AJN:006814).
alt

Månadens kulturföremål

altbrättmed; skidtillverkning ; Brättmed. Handjord. Denna brättmed är fastknuten i kälken för kåtastänger, AJ 2561.

Månadens naturobjekt

alttall ; Prov från en mer än 6000 år gammal tall. Trädet hittades i en liten sjö norr om Torne träsk. Datering visar att tallen grodde 4267 år före Kristus. Trädet levde i ett varmare klimat än det vi har idag.

Månadens fotografi

altrenhjord; hund; berg; vinter ; renrajd i Högudden

Kort om Carlotta

Carlotta är ett informationssystem som utvecklats för museer och deras museisamlingar. Grundidén är att tillhandahålla ett flexibelt system som kan användas och anpassas till alla sorters museisamlingar.Read more...