logo

Carlotta - the museum database

defining image

Stiftelsen Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum Ájtte museum

Museet forskar, dokumenterar och informerar om människan i sin miljö, om natur och kultur i ett ekologiskt helhetsperspektiv. Huvuddelen av våra samlingar har anknytning till samiskt liv, innefattande föremål, ljud och bilder. För vårt uppdrag finns även samlingar med naturhistoriska objekt samt arkeologiska fynd.

Välkommen att söka i våra samlingar vilka vi nu gjort mera lättillgängliga. Om du har frågor eller kompletterande uppgifter, kontakta oss gärna genom: info@ajtte.com.

Vissa personuppgifter presenteras. Skulle Du förekomma på bild eller i text och inte önskar detta, kontakta oss så tar vi till oss dessa synpunkter.

The database currently contains...

Kulturföremål
10 232.
Naturobjekt
21 110.
Fotografier i bildarkivet
50 776.
Digitala bilder totalt
77 030.
Ljudinspelningar
1 516.
Mest visade kulturföremål
märke ; märket är i form av en rektangel med en pinne fastsatt på baksidan. Märket är blått med en röd rand på vardera långsida. På märket...
alt
Senast registrerade kulturföremål
väska ; Väska av barkgarvat renskinn med lock av renhärna. Inuti forad med rött bomullstyg. En liten ficka är fastsydd på fodret. Renhärnan...
alt
Mest visade naturobjekt
fjällnässla ; Fjällens underart av brännässla bränns inte. Den växer kring småbäckar och i rasbranter nedanför trädgränsen, ofta där det fi...
alt
Senast registrerade naturobjekt
myskgräs; nordmyskgräs ; Myskgräsen är lätt igenkännliga men det är däremot svårare när det gäller att skilja de två arterna åt. Arterna ha...
alt
Mest visade fotografi
duodje; AIDA; design; skoband; samiskt hantverk ; Lulesamiska skoband till kvinna.
alt
Senast registrerade fotografi
duodje; AIDA; design; skoband; samiskt hantverk ; Lulesamiska skoband till kvinna.
alt

Månadens kulturföremål

altarmband ; Ett armband som är dekorerad med tennbroderi och en flätad rotdel. Detta är fäst på ett garvat skinn. En knapp i skinn som är tennbroderad som stängning. Armbandet är fodrat i skinn. Det finns en märkning på baksidan som inte går att tyda. Sytt med fusksena.

Månadens naturobjekt

altgulbrämad dykare; skalbagge ; (Dytiscus marginalis) på latin är en vattenlevande skalbagge. Den blir hela 30-35 millimeter lång och hanen har släta täckvingar medan honans är fårade. Hanen har sugskålar på frambenen för att kunna hålla fast honan vid parning. Larven är också vat...

Månadens fotografi

altfjäll; fjällsjö; sjöflygplan; Nationalpark; Sarek ; Sjöflygplan på Akkajaure med Áhkká i bakgrunden år1957.

Kort om Carlotta

Carlotta är ett informationssystem som utvecklats för museer och deras museisamlingar. Grundidén är att tillhandahålla ett flexibelt system som kan användas och anpassas till alla sorters museisamlingar.Read more...