logo

Carlotta - the museum database

defining image

Stiftelsen Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum Ájtte museum

Museet forskar, dokumenterar och informerar om människan i sin miljö, om natur och kultur i ett ekologiskt helhetsperspektiv. Huvuddelen av våra samlingar har anknytning till samiskt liv, innefattande föremål, ljud och bilder. För vårt uppdrag finns även samlingar med naturhistoriska objekt samt arkeologiska fynd.

Välkommen att söka i våra samlingar vilka vi nu gjort mera lättillgängliga. Om du har frågor eller kompletterande uppgifter, kontakta oss gärna genom: info@ajtte.com.

Vissa personuppgifter presenteras. Skulle Du förekomma på bild eller i text och inte önskar detta, kontakta oss så tar vi till oss dessa synpunkter.

The database currently contains...

Kulturföremål
10 259.
Naturobjekt
21 410.
Fotografier i bildarkivet
51 376.
Digitala bilder totalt
78 425.
Ljudinspelningar
1 516.
Mest visade kulturföremål
märke ; märket är i form av en rektangel med en pinne fastsatt på baksidan. Märket är blått med en röd rand på vardera långsida. På märket...
alt
Senast registrerade kulturföremål
piprensare; piprökning; tobak ; Piprensare av ståltråd, med smakfullt viket skaft.
alt
Mest visade naturobjekt
fjällnässla ; Fjällens underart av brännässla bränns inte. Den växer kring småbäckar och i rasbranter nedanför trädgränsen, ofta där det fi...
alt
Senast registrerade naturobjekt
ärenpris ; Ärenpris har normalt en sydligare utbredning än den här insamlade från en sydbrant nära fjällen i norra Arjeplog. Där växte den ...
alt
Mest visade fotografi
duodje; AIDA; design; skoband; samiskt hantverk ; Lulesamiska skoband till kvinna.
alt
Senast registrerade fotografi
flockfibbla ; Flockfibbla (AJN:007300), närbild blommor.
alt

Månadens kulturföremål

altkosor; kosa ; Rund form med skaft. Hornbeslag på skaftets ovan- och undersida. Ornament bestående av uddsnittskors, bågar och flätor, på hornet. Kosans yttersida ornerad med blommotiv. Initialer: se skiss.

Månadens naturobjekt

altaltaigran; gran ; De nordliga granarna av underarten Altaigran är kända för att vara smala och ha korta grenar, vilket antas vara en anpassning till snörika förhållanden. Den skiljer sig också från den sydliga granen genom att den har håriga årsskott och runda kottefjäll, något ...

Månadens fotografi

altkälke; samer; dräkt; vinter; barn; päls; barnkolt ; Pojke på en kälke som användes för att transportera kåtastänger efter dragrenen i lulesamiskt område. Man binder hälften av stängerna på var sida

Kort om Carlotta

Carlotta är ett informationssystem som utvecklats för museer och deras museisamlingar. Grundidén är att tillhandahålla ett flexibelt system som kan användas och anpassas till alla sorters museisamlingar.Read more...