logo

Carlotta - the museum database

defining image

Stiftelsen Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum Ájtte museum

Museet forskar, dokumenterar och informerar om människan i sin miljö, om natur och kultur i ett ekologiskt helhetsperspektiv. Huvuddelen av våra samlingar har anknytning till samiskt liv, innefattande föremål, ljud och bilder. För vårt uppdrag finns även samlingar med naturhistoriska objekt samt arkeologiska fynd.

Välkommen att söka i våra samlingar vilka vi nu gjort mera lättillgängliga. Om du har frågor eller kompletterande uppgifter, kontakta oss gärna genom: info@ajtte.com.

Vissa personuppgifter presenteras. Skulle Du förekomma på bild eller i text och inte önskar detta, kontakta oss så tar vi till oss dessa synpunkter.

The database currently contains...

Kulturföremål
10 239.
Naturobjekt
21 309.
Fotografier i bildarkivet
51 075.
Digitala bilder totalt
77 957.
Ljudinspelningar
1 516.
Mest visade kulturföremål
märke ; märket är i form av en rektangel med en pinne fastsatt på baksidan. Märket är blått med en röd rand på vardera långsida. På märket...
alt
Senast registrerade kulturföremål
mössa ; Mansmössa i Jokkmokksmodell, lulesamiskmodell. Sydd av kraftigt blått kläde. Dekorerad med två rader tenntråd. Högst upp en knopp a...
alt
Mest visade naturobjekt
myskgräs; nordmyskgräs ; Myskgräsen är lätt igenkännliga men det är däremot svårare när det gäller att skilja de två arterna åt. Arterna ha...
alt
Senast registrerade naturobjekt
fjällblära ; Det finns några fjällbläran närstående arter i det cirkumpolära området, men vår art är endemisk för norra Fennoskandien, d.v....
alt
Mest visade fotografi
vinter; samer; ren; bil; hus ; Same med dragren och ackja framför Herrgården och en tjänstebil.
alt
Senast registrerade fotografi
syren ; Syren (AJN:007171) med blomknoppar.
alt

Månadens kulturföremål

altluciakrona; årets högtider; lucia ; En luciakrona i metall. Det är en ring som man sätter på huvudet och i den ringen är det fäst 5 st ljushållare, troligtvis har det varit 6 st från början. I metallringen är det också fäst 2 band så att det blir en krona i formen och högst upp ...

Månadens naturobjekt

altgabbro ; Gabbro är Norrbottens landskapssten. Gabbro bildas på stora djup i jordskorpan av en basisk magma. Om samma typ av magma stelnar närmare ytan bildas istället diabas, och om den stelnar vid ytan bildas basalt. Gabbro är vanligt förekommande i både kontinental och ocean...

Månadens fotografi

altplogbil; garage; vinter ; plogbilar framför "Jokkmokks vägdistrikt"

Kort om Carlotta

Carlotta är ett informationssystem som utvecklats för museer och deras museisamlingar. Grundidén är att tillhandahålla ett flexibelt system som kan användas och anpassas till alla sorters museisamlingar.Read more...