logo

Carlotta - the museum database

Data elements

Data elementDescription
Accessionsnr
accessionsnummer - sammanhör med
accessionsnummer, fotografi - föreställer
Däggdjur - föreställer
Däggdjurspost - sammanhör med
Diariepost - sammanhör med
Digitalt dokument
Digitalt media - föreställerAnger vilket objekt mediat föreställer
Digitalt media-idNummer på det digitala mediet.
Dokument
Dokument - föreställer
Dokument - sammanhör med
Fågel - föreställer
Fågelpost - sammanhör med
Fiskar - Föreställer
Fiskpost - sammanhör med
Geologiskt material - Föreställer
Grod- och kräldjur - Föreställer
Insekt - föreställer
Insektspost - sammanhör med
InstitutionskodÁjtte museums Institutionskod = AJTT
InventarienummerNummer på objektet
Inventarienummer - FöreställerAnger vilket objekt bilden föreställer
Inventarienummer - sammanhör med
Inventarienummer, tidigareInventarienummer som objektet/föremålet tidigare har haft.
Kärlväxt/fanerogam - föreställer
Kärlväxtpost - sammanhör med
Konst - föreställer
Konstpost - sammanhör med
Ljudinspelning - sammanhör med
mossa/lav - föreställer
Mosso&Lavar - sammanhör med
Orginalmedia-id
Övriga evertebrater - Föreställer
övrig evertebrat - sammanhör med
Registreringsnr
RovbaseIDRovbase används av myndigheter
SamlingskodDäggdjur = AJN-MAMMAL Fiskar = AJN-FISH Fåglar = AJN-BIRDS Grod- och kräldjur = HERPS Insekter = AJN-INSECTS Kärlväxter = AJN-PLANT Mossor & Lavar = AJN-LICHMOSS Svampar = AJN-FUNGI Övriga evertebrater = AJN-INVERT
svamp - föreställer