logo

Carlotta - the museum database

OBJTXTRedogörelse

CountValue
3Beskriver vård- och konservering av renkranium/horn, se bilaga (pdf).
1Förteckning över Edvin Nilssons kända filmer i kronologisk ordning.
22Förteckning över filmmaterial.
1Förteckning över filmmaterial från en resa i Afrika.
1Gåvoavtal med Bo Sandberg gällande Fridolf Sandbergs foton.
1Inventering av kärlväxter i samband med arkeologiska undersökningar vid en renvall och stallotomt. Platsen kallas område G i undersökningen.
1Inventering av kärlväxter i samband med arkeologiska undersökningar vid renvallar och stallotomter.
1Konserveringsrapport gjord 2011
1Konserveringsrapport gjord 2011. Beskriver vård/konserveringsinsats på en huvudbonad, mössa, gapher.
1Konserveringsrapport gjord 2011. Beskriver vård/konserveringsinsats på ett renhorn ur Folke Skunckes hornsamling vid Ájtte
1Rapport från en fältundersökning av vallar, härdar m.m. längs Nuortvallegruppens flyttled 2009-09-07 - 2009-09-12.
1Rapport från en fältundersökning av vallar, härdar m.m. längs Nuortvallegruppens flyttled 2010-08-26 - 2009-08-30.
1Rapport från en fältundersökning av vallar, härdar m.m. längs Nuortvallegruppens flyttled 2012-08-08 - 2012-08-11
1Rapport från en fältundersökning av vallar, härdar m.m. längs Nuortvallegruppens flyttled 2013-08-22 - 2012-08-26
1Rapport från en fältundersökning av vallar, härdar m.m. längs Nuortvallegruppens flyttled 2014-08-14 - 2014-08-16
1Rapport från en fältundersökning av vallar, härdar m.m. längs Nuortvallegruppens flyttled 2015-08-22 - 2015-08-24
2Rapport från en fältundersökning av vallar, härdar m.m. längs Nuortvallegruppens flyttled 2016-08-26-2016-08-30.
1Rapport från en fältundersökning av vallar, härdar m.m. längs Nuortvallegruppens flyttled 2019-07-10-2019-07-20.
1Utredning av Ulf Hägglund, Annelie Danilsson och Joel Hedlund: European Minds Sweden AB. Utredingen beställdes av Jokkmokks Kommun.