logo

Carlotta - databasen för museer

DataelementetNaturhistorisk systematik - Ordning

AntalVärde
9(Bryales)
5(Dicranales)
1(Grimmiales)
1(Gyalectales)
18(Hypnobryales)
3(Jungermanniales)
228(Lecanorales)
1(Metzgeriales)
2(Polytrichales)
1[svenskt namn saknas] (Arthoniales)
69Andfåglar (Anseriformes)
5Andreaeales
6Araliaordningen (Apiales)
133Asterordningen (Asterales)
1Baeomycetales
5Benvedsordningen (Celastrales)
8Blåkråkfåglar (Coraciiformes)
5Bokordningen (Fagales)
1Braxengräsordningen (Isoëtales)
33Bryales
3Caliciales
2Cypressordningen (Cupressales)
48Dicranales
9Doppingar (Podicipediformes)
6Duvor (Columbiformes)
1Encalyptales
72Falkar (Falconiformes)
2Fjällreptiler (Squamata)
240Fjärilar (Lepidoptera)
10Fräkenordningen (Equisetales)
10Förgätmigejordningen (Boraginales)
4Gelésvampar (Tremellales)
24Gentianaordningen (Gentianales)
86Gnagare (Rodentia)
1Gomphales
10Grimmiales
253Gräsordningen (Poales)
5Gökfåglar (Cuculiformes)
37Hackspettar (Piciformes)
6Hardjur (Lagomorpha)
1Harsyreordningen (Oxalidales)
6Hypnales
153Hökartade rovfåglar (Accipitriformes)
131Hönsfåglar (Galliformes)
31Insektsätare (Insectivora)
17Jungermanniales
1Kackerlackor (Blattodea)
5Kornellordningen (Cornales)
27Kålordningen (Brassicales)
4Laxartade fiskar (Salmoniformes)
15Lecanorales
3Liljeordningen (Liliales)
91Ljungordningen (Ericales)
29Lommar (Gaviiformes)
19Lummerordningen (Lycopodiales)
6Låsbräkenordningen (Ophioglossales)
73Malpigiaordningen (Malpighiales)
1Malvaordningen (Malvales)
1Marchantiales
1Mosslummerordningen (Selaginellales)
24Myrtenordningen (Myrtales)
74Nejlikordningen (Caryophyllales)
3Näckrosordningen (Nymphaeales)
5Näveordningen (Geraniales)
3Ordning osäker (ordines incertae sedis)
15Orthotrichales
1067Partåiga hovdjur (Artiodactyla)
4Pelikanfåglar (Pelecaniformes)
1Peltigerales
1Pertusariales
4Petrellfåglar (Procellariiformes)
90Plisterordningen (Lamiales)
4Polytrichales
1Porellales
3Potatisordningen (Solanales)
4Pottiales
1Ptilidiales
41Ranunkelordningen (Ranunculales)
58Rosordningen (Rosales)
91Rovdjur (Carnivora)
1Russulales
4Seglare (Apodiformes)
14327Skalbaggar (Coleoptera)
145Skivlingar, soppar (Agaricales)
4Skålsvampar (Pezizales)
2Skärrfåglar (Caprimulgiformes)
31Sparrisordningen (Asparagales)
15Sphagnales
2Spindlar (Araneae)
22Splachnales
41Steklar (Hymenoptera)
29Stenbräckeordningen (Saxifragales)
20Stensöteordningen (Polypodiales)
1Stjärtlösa groddjur (Anura)
1Storkfåglar (Ciconiiformes)
13Svaltingordningen (Alismatales)
2Tallordningen (Pinales)
2Teloschistales
1Tetraphidales
80Tickor m fl (Aphyllophorales)
1Torskartade fiskar (Gadiformes)
10Tranfåglar (Gruiformes)
10Trollsländor (Odonta)
3Tvåvingar (Diptera)
695Tättingar (Passeriformes)
180Ugglor (Strigiformes)
20Unionoida
89Vadare, Måsar & Alkor (Charadriiformes)
1Vadare (Scolopacidae)
9Väddordningen (Dipsacales)
34Ärtordningen (Fabales)