logo

Carlotta - databasen för museer

bild

HambeA:00308:A :: fjällvärld, vinter, snö, häst, hästtransport, kälke, packdon, man, spade

Objektbeskrivning
innan vägen blev färdig 20 mars 1914 ( västanför Litnokstugan)
  • accessionsnummer, fotografi - föreställer (1)