logo

Carlotta - databasen för museer

AJN:004537 :: ren

Objektbeskrivning
Ett ovanligt grenigt horn insamlat av forskaren Folke Skuncke 1963. Vår hornsamling består av 1030 horn med kranium och underkäkar. Folke Skuncke var en av förgrundsgestalterna inom den statliga renforskningen och förutom att han insamlat ett unikt kraniematerial från renar och gjort omfattande mätnings- och vägningsundersökningar sysslade han också mycket med kartläggningen av betesförhållandena.