logo

Carlotta - databasen för museer

bild

AJN:002846 :: äppelmossor

Objektbeskrivning
Insamlad. Fyndplats: Enafors
Objektbeskrivning
Släktet omfattar fyra arter i Norden. Dessa bildar små till medelstora tuvor. Kapslarna är som unga runda som äpplen – därifrån kommer nog det svenska namnet (artfakta, artdatabanken). Arterna växer oftast på bergväggar i klyftor, klipphyllor eller på jord i berg- och fjällbranter. De nordiska arterna är vanligast i norra halvan av Skandinavien.