logo

Carlotta - databasen för museer

AJN:003576 :: fjällripa, fågel

Objektbeskrivning
Fjällripan föredrar högre höjder men uppträder på höjder från havsnivån till 5050 meter. På grund av habitatet som består av karg tundra, ofta i klippiga område, är den utsatt för predation från ett fåtal rovdjur och kan därför uppträda orädd gentemot människan. Den lever främst av knoppar av björk och pil men tar även andra växtdelar och juvenilerna äter också insekter. Boet är en uppskrapad grop direkt på marken där den i genomsnitt lägger 5-8 ägg som honan ruvar i 21–23 dagar. Ungarna tas om hand av honan. Den globala populationen är mycket stor och bedöms av IUCN som livskraftig, men vissa lokala populationer bedöms som hotade. Det förekommer viss jakt på arten men inte alls i samma utsträckning som på dalripa.
Institutionskod
AJTT
Samlingskod
AJN-BIRDS
Inventarienummer
AJN:003576
Inventarienummer, tidigare
15
Sakord (djur)
fjällripa; fågel
Sakord, samiska (fåglar)
gierun
Antal
1
Naturhistorisk systematik - Rike
Djur (Animalia)
Naturhistorisk systematik - Klass
Fåglar (Aves)
Naturhistorisk systematik - Ordning
Hönsfåglar (Galliformes)
Naturhistorisk systematik - Familj
Skogshöns (Tetranoidae)
Naturhistorisk systematik - Art
Fjällripa (Lagopus mutus)
Materialtyp
individ
Personnamn - Artbestämt av
Sjöberg Göran
Inkom datum
2012-05-05
Kön (djur)
hane
Månad - Månadens naturobjekt
2019-03
Konserveringstyp
monterad
Webbeskrivning
Fjällripan föredrar högre höjder men uppträder på höjder från havsnivån till 5050 meter. På grund av habitatet som består av karg tundra, ofta i klippiga område, är den utsatt för predation från ett fåtal rovdjur och kan därför uppträda orädd gentemot människan. Den lever främst av knoppar av björk och pil men tar även andra växtdelar och juvenilerna äter också insekter. Boet är en uppskrapad grop direkt på marken där den i genomsnitt lägger 5-8 ägg som honan ruvar i 21–23 dagar. Ungarna tas om hand av honan. Den globala populationen är mycket stor och bedöms av IUCN som livskraftig, men vissa lokala populationer bedöms som hotade. Det förekommer viss jakt på arten men inte alls i samma utsträckning som på dalripa.