logo

Carlotta - the museum database

AJN:003576 :: fjällripa, fågel

Object description
Fjällripan är väl anpassade till ett liv i köldens och snöns rike. Man blir alltid lika överraskad av att få höra fjällripans knarrningar från fjällbranternas blockmarker. På grund av habitatet som består av karg tundra, ofta i klippiga område, är den utsatt för predation från ett fåtal rovdjur och kan därför uppträda orädd gentemot människan. Den lever främst av tunna björkkvistar, bär och bärris men tar även andra växtdelar och de små kycklingarna äter också insekter. Ripan har en kraftig muskelmage som krossar maten. När de hårda björkkvistarna gnids mot varandra skavs barken sönder. För att förbättra malningen sväljer ripan gruskorn. Även ripor med få eller inga stenar i muskelmagen tycks klara sig bra. På vintern blir ripans blindtarmar längre för att klara att smälta den kärva kvistfödan. Boet är en uppskrapad grop direkt på marken där den i genomsnitt lägger 5-8 ägg som honan ruvar i 21–23 dagar. Ungarna tas om hand av honan. Den globala populationen är mycket stor och bedöms av IUCN som livskraftig, men vissa lokala populationer bedöms som hotade. Det förekommer viss jakt på arten men inte alls i samma utsträckning som på dalripa.
Institutionskod
AJTT
Samlingskod
AJN-BIRDS
Inventarienummer
AJN:003576
Inventarienummer, tidigare
15
Sakord (djur)
fjällripa; fågel
Sakord, samiska (fåglar)
gierun
Antal
1
Naturhistorisk systematik - Rike
Djur (Animalia)
Naturhistorisk systematik - Klass
Fåglar (Aves)
Naturhistorisk systematik - Ordning
Hönsfåglar (Galliformes)
Naturhistorisk systematik - Familj
Skogshöns (Tetranoidae)
Naturhistorisk systematik - Art
Fjällripa (Lagopus mutus)
Materialtyp
individ
Personnamn - Artbestämt av
Sjöberg Göran
Inkom datum
2012-05-05
Kön (djur)
hane
Månad - Månadens naturobjekt
2021-02
Konserveringstyp
monterad
Webbeskrivning
Fjällripan är väl anpassade till ett liv i köldens och snöns rike. Man blir alltid lika överraskad av att få höra fjällripans knarrningar från fjällbranternas blockmarker. På grund av habitatet som består av karg tundra, ofta i klippiga område, är den utsatt för predation från ett fåtal rovdjur och kan därför uppträda orädd gentemot människan. Den lever främst av tunna björkkvistar, bär och bärris men tar även andra växtdelar och de små kycklingarna äter också insekter. Ripan har en kraftig muskelmage som krossar maten. När de hårda björkkvistarna gnids mot varandra skavs barken sönder. För att förbättra malningen sväljer ripan gruskorn. Även ripor med få eller inga stenar i muskelmagen tycks klara sig bra. På vintern blir ripans blindtarmar längre för att klara att smälta den kärva kvistfödan. Boet är en uppskrapad grop direkt på marken där den i genomsnitt lägger 5-8 ägg som honan ruvar i 21–23 dagar. Ungarna tas om hand av honan. Den globala populationen är mycket stor och bedöms av IUCN som livskraftig, men vissa lokala populationer bedöms som hotade. Det förekommer viss jakt på arten men inte alls i samma utsträckning som på dalripa.