logo

Carlotta - the museum database

AJN:003677 :: fågel, lappmes

Object description

Lappmesen förekommer främst i äldre barrskog, men häckar även i mindre utsträckning i fjällbjörkszonen.

Den lever främst av små insekter men äter även frön, fett och andra animaliska produkter beroende på tillgång och årstid. Lappmesen kommer ofta fram till fågelborden under vinterhalvåret och är där påfallande orädd för människor - det är inte helt ovanligt att den till och med äter från en utsträckt hand! I sitt revir hamstrar den mat i grenspetsar, grenklykor, barrbaser och under barkflagor.

Lappmesen har sina bon i naturliga håligheter och hackspetthål i stående träd och högstubbar men även i holkar. Vintertid nyttjas även liknade håligheter som sovplatser.

Institutionskod
AJTT
Samlingskod
AJN-BIRDS
Inventarienummer
AJN:003677
Inventarienummer, tidigare
119
Sakord (djur)
fågel; lappmes
Sakord, samiska (fåglar)
gadtsabidjá
Antal
1
Naturhistorisk systematik - Rike
Djur (Animalia)
Naturhistorisk systematik - Klass
Fåglar (Aves)
Naturhistorisk systematik - Ordning
Tättingar (Passeriformes)
Naturhistorisk systematik - Familj
Mesar (Paridae)
Naturhistorisk systematik - Art
Lappmes (Parus cinctus)
Materialtyp
individ
Personnamn - Artbestämt av
Sjöberg Göran
Inkom datum
2012-05-05
Månad - Månadens naturobjekt
2018-10
Konserveringstyp
monterad
Webbeskrivning

Lappmesen förekommer främst i äldre barrskog, men häckar även i mindre utsträckning i fjällbjörkszonen.

Den lever främst av små insekter men äter även frön, fett och andra animaliska produkter beroende på tillgång och årstid. Lappmesen kommer ofta fram till fågelborden under vinterhalvåret och är där påfallande orädd för människor - det är inte helt ovanligt att den till och med äter från en utsträckt hand! I sitt revir hamstrar den mat i grenspetsar, grenklykor, barrbaser och under barkflagor.

Lappmesen har sina bon i naturliga håligheter och hackspetthål i stående träd och högstubbar men även i holkar. Vintertid nyttjas även liknade håligheter som sovplatser.