logo

Carlotta - databasen för museer

AJN:003677 :: fågel, lappmes

Objektbeskrivning

Lappmesen förekommer främst i äldre barrskog, men häckar även i mindre utsträckning i fjällbjörkszonen.

Den lever främst av små insekter men äter även frön, fett och andra animaliska produkter beroende på tillgång och årstid. Lappmesen kommer ofta fram till fågelborden under vinterhalvåret och är där påfallande orädd för människor - det är inte helt ovanligt att den till och med äter från en utsträckt hand! I sitt revir hamstrar den mat i grenspetsar, grenklykor, barrbaser och under barkflagor.

Lappmesen har sina bon i naturliga håligheter och hackspetthål i stående träd och högstubbar men även i holkar. Vintertid nyttjas även liknade håligheter som sovplatser.

  • Fågel - föreställer (3)