logo

Carlotta - the museum database

AJN:010125 :: gulbrämad dykare, skalbagge

Object description

(Dytiscus marginalis) på latin är en vattenlevande skalbagge. Den blir hela 30-35 millimeter lång och hanen har släta täckvingar medan honans är fårade. Hanen har sugskålar på frambenen för att kunna hålla fast honan vid parning. Larven är också vattenlevande och är 60-70 millimeter lång. När larven skall förpuppas gräver den ned sig i marken ovanför vattenlinjen.

Den gulbrämade dykaren lever i sjöar och dammar med riklig vegetation. Den är en god simmare och använder bakbenen som åror. Den "ror" med synkrona slag med benen till skillnad från andra vattenbaggar. Den hämtar då och då luft vid ytan genom att sticka upp bakkroppen. Den fyller då andningsorganen och en reservoar under täckvingarna med luft. Både den vuxna skalbaggen och larven lever på rov, till exempel grodor, grodyngel, vattensalamandrar, småfisk och andra insekter och småkryp. Den är även en god flygare.

  • Insekt - föreställer (2)