logo

Carlotta - databasen för museer

bild

WallmL:01430:A :: park, kvinna, lärare, skolelev, man, komminister, slöjdare

Objektbeskrivning
Samernas Folkhögskolas elever, fortsättningskursen 8 maj-10 juni 1950. Sara Kuhmunen och Kristina Negga slöjdar och komminister Staffan Wallmark ser på