logo

Carlotta - the museum database

AJN:003893 :: fågel, dvärgsparv

Object description

Dvärgsparven är en liten fältsparv som mäter 12-13,5 centimeter. Den har en kraftigt streckad brun rygg och vit undersida med fin mörk streckning. Den har rödbrunt ansikte och liknar en liten sävsparvshona, men har mörkt hjässidesband, vit orbitalring, och en fin mörk rand bakom örontäckaren. Könen är lika.

Locklätet är ett zick och sången är en drillande siroo-sir-sir-siroo.

I Sverige utgör den en randpopulation men från 1950-talet och framåt finns observationer som tyder på att den sällsynt men regelbundet häckar i delar av Norrland, speciellt i Lule Lappmark. Från 1958 har den observerats varje år i Sverige och från 1965 har den årligen observerats i Norrland. Den finns upptagen i 2010 års rödlista som sårbar.

Den är en flyttfågel som övervintrar i norra Indien, södra Kina och de norra delarna av Sydostasien, där merparten övervintrar i södra Kina. Den brukar anlända till häckningsområdena i slutet av maj till slutet av juni och flyttar i augusti-september.

  • Fågel - föreställer (3)