logo

Carlotta - the museum database

AJN:003925 :: däggdjur, ekorre

Object description

Ekorren lever främst i barrskog men finns även i lövskog. Förr var ekorren ett viktigt jaktvillebråd i norr. År 1900 var värdet för ett skinn motsvarande till vad 1 kg mjöl kostade.

Ekorren är vanligen aktiv på morgonen och sent på kvällen. Mitt på dagen vilar den ofta i sitt bo för att undvika värme och fåglar. På vintern är dagsvilan kortare. Vid dåligt väder kan ekorren stanna i boet i flera dagar i sträck. Ekorrar bygger ett bo av ris eller kvistar, eller övertar andras, vilket då ofta är större övergivna fågelbon. Nästan vad som helst i ett träd duger men den föredrar håligheter, exempelvis gamla hackspettbon, men även holkar.

Institutionskod
AJTT
Samlingskod
AJN-MAMMAL
Inventarienummer
AJN:003925
Sakord (djur)
däggdjur; ekorre
Antal
1
Naturhistorisk systematik - Rike
Djur (Animalia)
Naturhistorisk systematik - Klass
Däggdjur (Mamalia)
Naturhistorisk systematik - Ordning
Gnagare (Rodentia)
Naturhistorisk systematik - Familj
Ekorrar (Sciuridae)
Naturhistorisk systematik - Art
Ekorre (Sciurus vulgaris)
Materialtyp
individ
Personnamn - Artbestämt av
Sjöberg Göran
Inkom datum
2012-05-05
längd
400
Vikt
300
Kön (djur)
hane
Månad - Månadens naturobjekt
2021-03
Konserveringstyp
monterad
Personnamn - Konservator
Sjöblom Jan-Erik
Webbeskrivning

Ekorren lever främst i barrskog men finns även i lövskog. Förr var ekorren ett viktigt jaktvillebråd i norr. År 1900 var värdet för ett skinn motsvarande till vad 1 kg mjöl kostade.

Ekorren är vanligen aktiv på morgonen och sent på kvällen. Mitt på dagen vilar den ofta i sitt bo för att undvika värme och fåglar. På vintern är dagsvilan kortare. Vid dåligt väder kan ekorren stanna i boet i flera dagar i sträck. Ekorrar bygger ett bo av ris eller kvistar, eller övertar andras, vilket då ofta är större övergivna fågelbon. Nästan vad som helst i ett träd duger men den föredrar håligheter, exempelvis gamla hackspettbon, men även holkar.