logo

Carlotta - the museum database

AJN:003925 :: däggdjur, ekorre

Object description

Ekorren lever främst i barrskog men finns även i lövskog. Förr var ekorren ett viktigt jaktvillebråd i norr. År 1900 var värdet för ett skinn motsvarande till vad 1 kg mjöl kostade.

Ekorren är vanligen aktiv på morgonen och sent på kvällen. Mitt på dagen vilar den ofta i sitt bo för att undvika värme och fåglar. På vintern är dagsvilan kortare. Vid dåligt väder kan ekorren stanna i boet i flera dagar i sträck. Ekorrar bygger ett bo av ris eller kvistar, eller övertar andras, vilket då ofta är större övergivna fågelbon. Nästan vad som helst i ett träd duger men den föredrar håligheter, exempelvis gamla hackspettbon, men även holkar.

  • Däggdjur - föreställer (2)