logo

Carlotta - databasen för museer

AJN:003786 :: svamp, toppmurkla

Objektbeskrivning
Toppmurklor växer under våren, mest i månaden maj på blandade platser, men gärna kalkrik mark. Ibland dyker de upp i rabatter med barkjord. Hattarna kan ha ganska olika utseende, allt ifrån avlånga med topp till nästan runda.
  • svamp - föreställer (3)