logo

Carlotta - the museum database

bild

AJ:005202 :: korg, rotkorg, rotkorgspåse

Object description
En påse där nederdelen är en rund rotkorg av tunna, fina björkrötter. I rotkorgens överkant är en skinn-de l fast sydd. Skinndelens överkanten har en kantning av skinnremsa. Upptill är 14 små hål, igenom vilka en tvinnad skinnrem är dragen. Skinnremmen har en tofs av skinn i varje ände. Inuti korgen ligger en papperslapp med tillverkarens namn.
Inventarienummer
AJ:005202
Sakord
korg; rotkorg; rotkorgspåse
Sakord - snävare term
bärdon
Sakord - vidare term
transport och kommunikation
Sakord, samiska
viedtehke (saS); viedtehke-voesse (saS)
Antal
1
OCM
415
Historik

Rotbindning:

För att binda rot behöver man grövre stödtågor och tunnare bindtågor, som dessutom kan vara delade. Stödtågorna kan vara dubbelt så grova som bindtågorna. Stödtågorna bygger upp föremålets form. Runt stödtågorna lindas bindtågorna. Samisk rotteknik karakteriseras av att man oftast binder över två stödtågor istället för en och att man under arbetet håller föremålet med mönstersidan utåt. Bindningen är mycket tät.

Man har färgat rötter och använt. Länge har man använt växtfärger, sedan kom anilinfärgerna (senare hälften av 1800-talet). Då man binder med färgade rötter låter man den tåga som inte används löpa tillsammans med stödtågan. Då göms den och finns på rätt ställe när den senare behövs.

Granens rötter tål mycket väta. Av granrötter blir det starka rep och telnar till nät och not.

Av björkens rötter gjordes fina föremål som lämpade sig väl till mathantering, då björk inte lämnar någon smak.

Innan rötterna används skrapas barken bort. Roten måste alltid mjukas upp i vatten innan man kan arbeta med den och ska vara fuktig när man arbetar med den. När den torkar blir den hård och går inte att böja utan att bryta.

Under självhushållningens dagar tillverkade hushållen själva sina föremål för hemmabruk. Idag är rotslöjd främst ett exklusivt hantverk, ett konsthantverk.

Källa: Dájvve – om rot och hantverk och redskap/ruohttsasa giehtaduojen ja nävon. Ájtte 1995. Parallelltext på svenska och lulesamiska.

Läs mer om samisk rotslöjd i ”Asa Kitok och hennes döttrar” av Tom G Svensson.

Beskrivning
En påse där nederdelen är en rund rotkorg av tunna, fina björkrötter. I rotkorgens överkant är en skinn-de l fast sydd. Skinndelens överkanten har en kantning av skinnremsa. Upptill är 14 små hål, igenom vilka en tvinnad skinnrem är dragen. Skinnremmen har en tofs av skinn i varje ände. Inuti korgen ligger en papperslapp med tillverkarens namn.
Material
björk/soahke; björkrottåga/soahkedájvve; rottåga/dájvve; skinn; garvat (berett)/skåerrie
Teknik svenska
bundet; handgjort/giehtabarggo
Teknik lulesamiska
bundet/soajrodum
Färg
brunt/rutjkies
Funktion
förvaring av småsaker
Kulturell tillhörighet
sydsamiskt/åarjelsaemie
Sign/märkning
M eller bomärke
Plats
Ammarnäs; Geavtse
land
Sverige
län
Västerbottens län
kommun
Sorsele kn
höjd
rotdel: 3,5 cm; skinndel: 4,3 cm
diameter
6,5 cm
omkrets
21,3 cm
Personnamn - Tillverkare
Grahn Margareta [tillverkning]
Tillverkningstid
1980-tal [?]
Månad - Månadens föremål
2019-06
Monter
Monter att leva av duodje - rot och silver