logo

Carlotta - databasen för museer

AJN:003943 :: falk, fågel, lärkfalk

Objektbeskrivning

Lärkfalk (Falco subbuteo) är en snabb och skicklig flygare som lever av stora insekter och småfåglar som den fångar i luften. För sitt födosök är den beroende av vatten varför den ofta uppträder vid sjöar, myrar eller vid kusten. Den placerar ofta sitt bo i ett övergivet kråkbo, gärna i en hög tall. Lärkfalken föredrar öppna marker som ändå inte är helt utan träd. Den häckar i flera olika biotoper som jordbrukslandskap med insprängda sjöar, gles tallskog med myrar och älvar, och bergsskogar. Den häckar gärna i kråkfåglars övergivna bon och föredrar boplatser i höga tallar med öppna ytor runt omkring. Honan lägger 2–4 ägg i juni, vilka huvudsakligen ruvas av henne i cirka fyra veckor. Äggen har bruna fläckar på gul bakgrund. Ungarna blir flygfärdiga på en månad, men matas av huvudsakligen honan ytterligare en tid.

Den lever mestadels av flygande större insekter och småfågel upp till starstorlek. Den fångar även svalor, tornseglare och fladdermöss. Bytena slås i flykten och fångade insekter förtärs också ofta i flykten. Viktigaste insektsfödan utgörs av trollsländor. Ungarna matas uteslutande med småfågel, gärna lärkor och ärlor. Den är mycket snabbt och en skicklig flygare.

Institutionskod
AJTT
Samlingskod
AJN-BIRDS
Inventarienummer
AJN:003943
Sakord (djur)
falk; fågel; lärkfalk
Antal
1
Naturhistorisk systematik - Rike
Djur (Animalia)
Naturhistorisk systematik - Klass
Fåglar (Aves)
Naturhistorisk systematik - Ordning
Falkar (Falconiformes)
Naturhistorisk systematik - Familj
Falkar (familj) (Falconidae)
Naturhistorisk systematik - Art
Lärkfalk (Falco subbuteo)
Materialtyp
individ
Personnamn - Artbestämt av
Sjöberg Göran
Inkom datum
2016-07-07
Statens vilt
ja
Fyndomständigheter
funnen död
Dödsorsak
flugit mot busskur/glasruta
Dödsdatum
2016-07-07
Fynddatum
2016-07-07
Plats
Jokkmokk; Åsgatan; Vid busskuren (Borgarplatsen)
Lappmark
Lu lpm
land - fyndort
Sverige
län - fyndort
Norrbottens län
kommun - fyndort
Jokkmokks kn
by - fyndort
Jokkmokk
Naturtyp
samhälle
Personnamn - Funnen av
Edeborg Peter
Vikt
196,3
Ålder
adult
Ålder best
dräkt
Webbeskrivning

Lärkfalk (Falco subbuteo) är en snabb och skicklig flygare som lever av stora insekter och småfåglar som den fångar i luften. För sitt födosök är den beroende av vatten varför den ofta uppträder vid sjöar, myrar eller vid kusten. Den placerar ofta sitt bo i ett övergivet kråkbo, gärna i en hög tall. Lärkfalken föredrar öppna marker som ändå inte är helt utan träd. Den häckar i flera olika biotoper som jordbrukslandskap med insprängda sjöar, gles tallskog med myrar och älvar, och bergsskogar. Den häckar gärna i kråkfåglars övergivna bon och föredrar boplatser i höga tallar med öppna ytor runt omkring. Honan lägger 2–4 ägg i juni, vilka huvudsakligen ruvas av henne i cirka fyra veckor. Äggen har bruna fläckar på gul bakgrund. Ungarna blir flygfärdiga på en månad, men matas av huvudsakligen honan ytterligare en tid.

Den lever mestadels av flygande större insekter och småfågel upp till starstorlek. Den fångar även svalor, tornseglare och fladdermöss. Bytena slås i flykten och fångade insekter förtärs också ofta i flykten. Viktigaste insektsfödan utgörs av trollsländor. Ungarna matas uteslutande med småfågel, gärna lärkor och ärlor. Den är mycket snabbt och en skicklig flygare.