logo

Carlotta - databasen för museer

bild

AJN:000800 :: fågel, trana

Objektbeskrivning
Trana (Grus grus) tillhör ordningen tran- och rallfåglar. Tranor tillhörde tidigare de fågelarter som krävde speciellt skydd, vilket reglerades i lagstiftningen. Numera är de relativt vanligt förekommande, inte minst vid Hornborgasjön om våren där tusentals tranor samlas innan de drar vidare upp över landet för att häcka. Den här fågeln hittades död 1988. Den inlämnades till Polisen i Järpen och skickades vidare till Naturhistoriska riksmuseet vilka sedermera sände den till Ájtte museum. Fågelns yttre karaktär visar att den är mer än fem år gammal och att det är en hane. Fågeln ingår numera i museets basutställning, Lapplandsfåglar.
Inventarienummer
AJN:000800
Sakord (djur)
fågel; trana
Sakord, samiska (fåglar)
guorgga
Antal
1
Naturhistorisk systematik - Rike
Djur (Animalia)
Naturhistorisk systematik - Klass
Fåglar (Aves)
Naturhistorisk systematik - Ordning
Tranfåglar (Gruiformes)
Naturhistorisk systematik - Familj
Tranor (Gruidae)
Naturhistorisk systematik - Art
Trana (Grus grus)
Materialtyp
individ
Personnamn - Artbestämt av
Sjöberg Göran
Inkom datum
1988-10-06
Statens vilt
nej
Fyndomständigheter
funnen död
Dödsorsak
okänd
Fynddatum
1988-05-17
Plats
Visjön, 7 km öster om Storlien
land - fyndort
Sverige
Personnamn - Funnen av
Polisen Järpen
Vikt
4839.0
längd
1072
Kön (djur)
hane
Kön best
organ
Ålder
adult 5K+
Ålder best
dräkt
Månad - Månadens naturobjekt
2017-09
Konserveringstyp
monterad
Personnamn - Konservator
Sjöberg Göran
Webbeskrivning
Trana (Grus grus) tillhör ordningen tran- och rallfåglar. Tranor tillhörde tidigare de fågelarter som krävde speciellt skydd, vilket reglerades i lagstiftningen. Numera är de relativt vanligt förekommande, inte minst vid Hornborgasjön om våren där tusentals tranor samlas innan de drar vidare upp över landet för att häcka. Den här fågeln hittades död 1988. Den inlämnades till Polisen i Järpen och skickades vidare till Naturhistoriska riksmuseet vilka sedermera sände den till Ájtte museum. Fågelns yttre karaktär visar att den är mer än fem år gammal och att det är en hane. Fågeln ingår numera i museets basutställning, Lapplandsfåglar.