logo

Carlotta - databasen för museer

bild

AJF:59:2017:0094 :: gårdsskräppa, smörblomma, sumpfräne

Objektbeskrivning
Biotopbild av nedfarten mot Bodträsket. Bilden tagen mot öster med Orrskatan på andra sidan sjön och holmen Lillgrundet. På bilden syns bl.a. blommande gårdsskräppa, smörblomma och sumpfräne.