logo

Carlotta - databasen för museer

bild

AJF:59:2017:0096 :: sumpmåra

Objektbeskrivning
Biotopbild av sumpmåra m.m. i kanten av grusvägen upp till Bodträskvägen 230.