logo

Carlotta - the museum database

bild

AJN:002763 :: nordlåsbräken

Object description
Nordlåsbräken (Botrychium boreale) kallas ibland fjällåsbräken är en art i familjen låsbräkenväxter bland andra ormbunksväxter. Den har en nordlig utbredning och förekommer mest från Dalarna till Torne Lappmark. Arten är ganska sällsynt och växer oftast på torr kalkrik mark, som fjällhedar och betesmarker. Exemplaren är insamlade 1922.
  • Kärlväxt/fanerogam - föreställer (1)