logo

Carlotta - the museum database

bild

AJN:002870 :: fjällsippa

Object description
Exemplaren som är i fröställning insamlades av Karl Hedbom 1904. Insamlingslokalen ligger vid Handölsdalen i Jämtlands län. Dryas octopetala är fjällsippans latinska namn. Carl von Linné skriver; ” Jag har kallat denna växt Dryas efter dryaderna, de i ekar boende gudomligheterna, emedan bladen förete en viss likhet med eklöf.”
  • Kärlväxt/fanerogam - föreställer (1)