logo

Carlotta - the museum database

bild

AJN:002942 :: kung karls spira

Object description

Pedicularis sceptrum-carolinum L. Denna lilla, men ståtliga växt är vanlig på våta, näringsrika marker, både i snår och där det är mer öppet. Karaktäristik är den i alla fjälldeltan, där den växer i starrkärren.

Sitt svenska namn fick arten av Olof Rudbeck d y som fann den under sin lapplandsresa 1695. Han ville med detta hedra ”vår stormäktigaste konung Carl XII och till de bragdstore Carlars minne.”

Hur ståtlig än Kung Karls spira är, så är den en halvparasit. Liksom sina närmaste släktingar suger den näring ur andra växters rötter.

  • Kärlväxt/fanerogam - föreställer (1)