logo

Carlotta - databasen för museer

AJN:002452 :: Nicrophorus investigator, asbaggar, skalbagge, Asbagge, rödbandad dödgrävare

Objektbeskrivning

Dödgrävaren lever av kadaver av mindre däggdjur och fåglar och hittas därför oftast där, men kan även påträffas i ruttnande växtdelar eller i svamp. Den känner lukten av ruttnande kött på långt håll och flyger dit varifrån lukten kommer.

Arten gräver, om det får möjlighet, ner kadavret och lägger sina ägg i detta. Hanen och honan hjälps åt att gräva. De vuxna skalbaggarna hjälps sedan åt att vakta larverna och se till att de har ordentligt med mat. Fyndplats: Talvatis, Jokkmokk (tallskog)

Inventarienummer
AJN:002452
Sakord (djur)
Nicrophorus investigator; asbaggar; skalbagge; Asbagge; rödbandad dödgrävare
Antal
1
Naturhistorisk systematik - Rike
Djur (Animalia)
Naturhistorisk systematik - Stam
Leddjur (Arthropoda)
Naturhistorisk systematik - Klass
Insekter (Insecta)
Naturhistorisk systematik - Ordning
Skalbaggar (Coleoptera)
Naturhistorisk systematik - Familj
Asbaggar (Silphidae)
Naturhistorisk systematik - Art
Rödbandad dödgrävare (Nicrophorus investigator)
Materialtyp
individ
Personnamn - Artbestämt av
Sjöberg Göran
Inkom datum
2006-08-23
Fyndomständigheter
insamlad
Dödsorsak
infryst
Dödsdatum
2006-08-23
Fynddatum
2006-08-21
Plats
Talvatis, Jokkmokk; Jokkmokk
Lappmark
Lu lpm
land - fyndort
Sverige
län - fyndort
Norrbottens län
kommun - fyndort
Jokkmokks kn
socken - fyndort
Jokkmokks sn
by - fyndort
Jokkmokk
Naturtyp
tallskog
Personnamn - Funnen av
Inga Berit
Månad - Månadens naturobjekt
2017-04
Konserveringstyp
torrpreparat
Personnamn - Konservator
Sjöberg Göran
Webbeskrivning

Dödgrävaren lever av kadaver av mindre däggdjur och fåglar och hittas därför oftast där, men kan även påträffas i ruttnande växtdelar eller i svamp. Den känner lukten av ruttnande kött på långt håll och flyger dit varifrån lukten kommer.

Arten gräver, om det får möjlighet, ner kadavret och lägger sina ägg i detta. Hanen och honan hjälps åt att gräva. De vuxna skalbaggarna hjälps sedan åt att vakta larverna och se till att de har ordentligt med mat. Fyndplats: Talvatis, Jokkmokk (tallskog)