logo

Carlotta - databasen för museer

AJN:002452 :: Nicrophorus investigator, asbaggar, skalbagge, Asbagge, rödbandad dödgrävare

Objektbeskrivning

Dödgrävaren lever av kadaver av mindre däggdjur och fåglar och hittas därför oftast där, men kan även påträffas i ruttnande växtdelar eller i svamp. Den känner lukten av ruttnande kött på långt håll och flyger dit varifrån lukten kommer.

Arten gräver, om det får möjlighet, ner kadavret och lägger sina ägg i detta. Hanen och honan hjälps åt att gräva. De vuxna skalbaggarna hjälps sedan åt att vakta larverna och se till att de har ordentligt med mat. Fyndplats: Talvatis, Jokkmokk (tallskog)

  • Insekt - föreställer (2)