logo

Carlotta - the museum database

AJN:001476 :: flodpärlmussla

Object description
Insamlad (infryst). Fyndplats: Jokkmokk, Portnak (älv)
Institutionskod
AJTT
Samlingskod
AJN-INVERT
Inventarienummer
AJN:001476
Sakord (djur)
flodpärlmussla
Antal
1
Naturhistorisk systematik - Rike
Djur (Animalia)
Naturhistorisk systematik - Stam
Blötdjur (Mollusca)
Naturhistorisk systematik - Klass
Musslor (Bivalvia)
Naturhistorisk systematik - Ordning
Unionoida
Naturhistorisk systematik - Familj
Flodpärlmusslor (Margaritiferidae)
Naturhistorisk systematik - Art
Flodpärlmussla (Margaritana margaritifera)
Materialtyp
individ
Personnamn - Artbestämt av
WiklundTom
Inkom datum
1994-09-02
Fyndomständigheter
insamlad
Dödsorsak
infryst
Dödsdatum
1994-09-02
Fynddatum
1994-09-02
Plats
Jokkmokk, Portnak
Landskap/Lappmark
Lu lpm
land - fyndort
Sverige
län - fyndort
Norrbottens län
kommun - fyndort
Jokkmokks kn
socken - fyndort
Jokkmokks sn
by - fyndort
Puornak, Puortnak
Naturtyp
älv
Personnamn - Funnen av
Öberg Thomas
övrig evertebrat - sammanhör med
AJN:001465 [sammanhör med]; AJN:001466 [sammanhör med]; AJN:001467 [sammanhör med]; AJN:001473 [sammanhör med]; AJN:001474 [sammanhör med]; AJN:001475 [sammanhör med]
Konserveringstyp
våtpreparat
Personnamn - Konservator
Sjöberg Göran
Webbeskrivning
Insamlad (infryst). Fyndplats: Jokkmokk, Portnak (älv)