logo

Carlotta - the museum database

bild

AJN:001477 :: flodpärlmussla

Object description
Flodpärlmusslan är ett av de ryggradslösa djur som blir allra äldst. Individer kan leva i över 100 år och den äldsta funna musslan var 256 år gammal. De lever helt eller delvis nedgrävda på botten av vattendragen och andas genom att dra in vatten genom rör, vars ändar mynnar i öppningen mellan skalen, in till sina gälar. Under inandningen följer små organiska partiklar med vattnet, vilket är musslans föda. Det är möjligt att denna filtreringsmekanism renade vattnet till fördel för andra arter där flodpärlmusslan tidigare var mycket vanlig. Arter som kunnat ha fördel av detta är till exempel lax och öring, fiskar som flodpärlmusslan är beroende av för sin fortplantning.
Object description
Insamlad. Fyndplats: Jokkmokk, Portnak, Pärlälven
Institutionskod
AJTT
Samlingskod
AJN-INVERT
Inventarienummer
AJN:001477
Sakord (djur)
flodpärlmussla
Antal
1
Naturhistorisk systematik - Rike
Djur (Animalia)
Naturhistorisk systematik - Stam
Blötdjur (Mollusca)
Naturhistorisk systematik - Klass
Musslor (Bivalvia)
Naturhistorisk systematik - Ordning
Unionoida
Naturhistorisk systematik - Familj
Flodpärlmusslor (Margaritiferidae)
Naturhistorisk systematik - Art
Flodpärlmussla (Margaritana margaritifera)
Materialtyp
individ
Personnamn - Artbestämt av
WiklundTom
Inkom datum
1994-09-02
Fyndomständigheter
insamlad
Dödsorsak
infryst
Dödsdatum
1994-09-02
Fynddatum
1994-09-02
Plats
Puortnak; Pärlälven; Buornak
Landskap/Lappmark
Lu lpm
land - fyndort
Sverige
län - fyndort
Norrbottens län
kommun - fyndort
Jokkmokks kn
socken - fyndort
Jokkmokks sn
by - fyndort
Puornak, Puortnak
Naturtyp
älv
Personnamn - Funnen av
Öberg Thomas
övrig evertebrat - sammanhör med
AJN:001465 [sammanhör med]; AJN:001466 [sammanhör med]; AJN:001467 [sammanhör med]; AJN:001473 [sammanhör med]; AJN:001474 [sammanhör med]; AJN:001475 [sammanhör med]; AJN:001476 [sammanhör med]
Månad - Månadens naturobjekt
2020-08
Konserveringstyp
våtpreparat
Personnamn - Konservator
WiklundTom
Webbeskrivning
Flodpärlmusslan är ett av de ryggradslösa djur som blir allra äldst. Individer kan leva i över 100 år och den äldsta funna musslan var 256 år gammal. De lever helt eller delvis nedgrävda på botten av vattendragen och andas genom att dra in vatten genom rör, vars ändar mynnar i öppningen mellan skalen, in till sina gälar. Under inandningen följer små organiska partiklar med vattnet, vilket är musslans föda. Det är möjligt att denna filtreringsmekanism renade vattnet till fördel för andra arter där flodpärlmusslan tidigare var mycket vanlig. Arter som kunnat ha fördel av detta är till exempel lax och öring, fiskar som flodpärlmusslan är beroende av för sin fortplantning.; Insamlad. Fyndplats: Jokkmokk, Portnak, Pärlälven