logo

Carlotta - the museum database

bild

AJN:001477 :: flodpärlmussla

Object description
Flodpärlmusslan är ett av de ryggradslösa djur som blir allra äldst. Individer kan leva i över 100 år och den äldsta funna musslan var 256 år gammal. De lever helt eller delvis nedgrävda på botten av vattendragen och andas genom att dra in vatten genom rör, vars ändar mynnar i öppningen mellan skalen, in till sina gälar. Under inandningen följer små organiska partiklar med vattnet, vilket är musslans föda. Det är möjligt att denna filtreringsmekanism renade vattnet till fördel för andra arter där flodpärlmusslan tidigare var mycket vanlig. Arter som kunnat ha fördel av detta är till exempel lax och öring, fiskar som flodpärlmusslan är beroende av för sin fortplantning.
Object description
Insamlad. Fyndplats: Jokkmokk, Portnak, Pärlälven
 1. Thumbnail
  Name:
  flodpärlmussla
  Identity:
  AJN:001464
  Location:
  Jokkmokks kn, Jokkmokks sn, Lu lpm, Norrbottens län, Puornak, Puortnak, Sverige
  Person:
  Öberg Thomas
 2. Thumbnail
  Name:
  flodpärlmussla
  Identity:
  AJN:001478
  Location:
  Jokkmokks kn, Jokkmokks sn, Lu lpm, Norrbottens län, Puornak, Puortnak, Sverige
  Person:
  Öberg Thomas
 3. Thumbnail
  Name:
  flodpärlmussla
  Identity:
  AJN:001479
  Location:
  Jokkmokks kn, Jokkmokks sn, Lu lpm, Norrbottens län, Puornak, Puortnak, Sverige
  Person:
  Öberg Thomas
 4. Thumbnail
  Name:
  flodpärlmussla
  Identity:
  AJN:001480
  Location:
  Jokkmokks kn, Jokkmokks sn, Lu lpm, Norrbottens län, Puornak, Puortnak, Sverige
  Person:
  Öberg Thomas
 5. Thumbnail
  Name:
  flodpärlmussla
  Identity:
  AJN:001481
  Location:
  Jokkmokks kn, Jokkmokks sn, Lu lpm, Norrbottens län, Puornak, Puortnak, Sverige
  Person:
  Öberg Thomas
 6. Thumbnail
  Name:
  flodpärlmussla
  Identity:
  AJN:001482
  Location:
  Jokkmokks kn, Jokkmokks sn, Lu lpm, Norrbottens län, Puornak, Puortnak, Sverige
  Person:
  Öberg Thomas
 7. Thumbnail
  Name:
  flodpärlmussla
  Identity:
  AJN:001483
  Location:
  Jokkmokks kn, Jokkmokks sn, Lu lpm, Norrbottens län, Puornak, Puortnak, Sverige
  Person:
  Öberg Thomas
 8. Thumbnail
  Name:
  flodpärlmussla
  Identity:
  AJN:001484
  Location:
  Jokkmokks kn, Jokkmokks sn, Lu lpm, Norrbottens län, Puornak, Puortnak, Sverige
  Person:
  Öberg Thomas
 9. Thumbnail
  Name:
  flodpärlmussla
  Identity:
  AJN:001485
  Location:
  Jokkmokks kn, Jokkmokks sn, Lu lpm, Norrbottens län, Puornak, Puortnak, Sverige
  Person:
  Öberg Thomas