logo

Carlotta - the museum database

bild

AJN:001700 :: doftticka

Object description
Dofttickan har som namnet antyder en kraftig doft som kan kännas på mer än 10 meters avstånd. Den är hovformad och ca 5-10 cm bred. Dofttickan är en nordlig art som förekommer från Dalarna till Torne lappmark. Den växer på gamla levande sälgstammar ofta i närheten till vattendrag. Exemplaret insamlades i Haikak, ca. 2,5 km VSV Ligga kraftstation. Ca 430 m.ö.h. Substrat: sälg
Institutionskod
AJTT
Samlingskod
AJN-FUNGI
Inventarienummer
AJN:001700
Sakord (svampar)
doftticka
Antal
1
Naturhistorisk systematik - Rike
Svampar (Fungi)
Naturhistorisk systematik - Stam
Basidiesvampar (Basidiomycota)
Naturhistorisk systematik - Klass
Agaricomycetes
Naturhistorisk systematik - Ordning
Polyporales
Naturhistorisk systematik - Familj
Polyporaceae
Naturhistorisk systematik - Art
Doftticka (Haploporus odorus)
Materialtyp
exemplar
Personnamn - Artbestämt av
Kuoljok Sonja
Inkom datum
1997-03-21
Fyndomständigheter
insamlad
Fynddatum
1997-03-20
Plats
Haikak, ca. 2,5 km VSV Ligga kraftstation
Landskap/Lappmark
Lu lpm
RX koord
74174.0
RY koord
16774.0
land - fyndort
Sverige
län - fyndort
Norrbottens län
kommun - fyndort
Jokkmokks kn
Naturtyp
blandskog
Personnamn - Funnen av
Kuoljok Sonja
Personnamn - Colligendis (Coll.)
Ájtte
Månad - Månadens naturobjekt
2021-04
Konserveringstyp
frystorkad
Personnamn - Konservator
Sjöberg Göran
Lokalbeskrivn

Ca 430 m.ö.h.

Substrat: sälg

Webbeskrivning
Dofttickan har som namnet antyder en kraftig doft som kan kännas på mer än 10 meters avstånd. Den är hovformad och ca 5-10 cm bred. Dofttickan är en nordlig art som förekommer från Dalarna till Torne lappmark. Den växer på gamla levande sälgstammar ofta i närheten till vattendrag. Exemplaret insamlades i Haikak, ca. 2,5 km VSV Ligga kraftstation. Ca 430 m.ö.h. Substrat: sälg