logo

Carlotta - the museum database

AJN:000101 :: garnlav, lav

Object description

Garnlav är en av de trädväxande lavarna som är viktig föda för renar under vårvintern då marken ofta är täckt av hårt packad snö eller is. Exemplaret insamlades vid Norra Aspberget. NO delen av Norra Aspberget, ca 14 km S från Vuollerim.

Lat/long: 66 20' 51" N 20 35' 47" O Alt: 245 m. Lokalbeskrivning: Granskog med låg örtvegetation, med inslag av björk, sälg och tall. Surdrog intill. På kvist av Picea abies ca 2 m ovan mark. Mindre skyddat läge, ganska fuktigt.

Institutionskod
AJTT
Samlingskod
AJN-LICHMOSS
Inventarienummer
AJN:000101
Sakord (svampar)
garnlav; lav
Antal
1
Naturhistorisk systematik - Rike
Svampar (Fungi)
Naturhistorisk systematik - Stam
Sporsäcksvampar (lavar) (Ascomycota)
Naturhistorisk systematik - Klass
Lecanoromycetes
Naturhistorisk systematik - Ordning
Lecanorales
Naturhistorisk systematik - Familj
Parmeliaceae
Naturhistorisk systematik - Art
Garnlav (Alectoria sarmentosa)
Materialtyp
exemplar
Personnamn - Artbestämt av
Holmgren Tomas
Inkom datum
1995-06-30
Fyndomständigheter
insamlad
Fynddatum
1995-06-30
Plats
Norra Aspberget
Landskap/Lappmark
Lu lpm
land - fyndort
Sverige
län - fyndort
Norrbottens län
kommun - fyndort
Jokkmokks kn
Naturtyp
granskog
Personnamn - Funnen av
Holmgren Tomas
Personnamn - Colligendis (Coll.)
Ájtte
accessionsnummer - sammanhör med
AJF:35:1996:0020:D
alt
Månad - Månadens naturobjekt
2019-02
Konserveringstyp
torrpreparat
Personnamn - Konservator
Holmgren Tomas
Lokalbeskrivn

NO delen av Norra Aspberget, ca 14 km S från Vuollerim.

Lat/long: 66 20' 51" N 20 35' 47" O Alt: 245 m. Granskog med låg örtvegetation, med inslag av björk, sälg och tall. Surdrog intill. På kvist av Picea abies ca 2 m ovan mark. Mindre skyddat läge, ganska fuktigt.

Webbeskrivning

Garnlav är en av de trädväxande lavarna som är viktig föda för renar under vårvintern då marken ofta är täckt av hårt packad snö eller is. Exemplaret insamlades vid Norra Aspberget. NO delen av Norra Aspberget, ca 14 km S från Vuollerim.

Lat/long: 66 20' 51" N 20 35' 47" O Alt: 245 m. Lokalbeskrivning: Granskog med låg örtvegetation, med inslag av björk, sälg och tall. Surdrog intill. På kvist av Picea abies ca 2 m ovan mark. Mindre skyddat läge, ganska fuktigt.