logo

Carlotta - the museum database

AJN:000101 :: garnlav, lav

Object description

Garnlav är en av de trädväxande lavarna som är viktig föda för renar under vårvintern då marken ofta är täckt av hårt packad snö eller is. Exemplaret insamlades vid Norra Aspberget. NO delen av Norra Aspberget, ca 14 km S från Vuollerim.

Lat/long: 66 20' 51" N 20 35' 47" O Alt: 245 m. Lokalbeskrivning: Granskog med låg örtvegetation, med inslag av björk, sälg och tall. Surdrog intill. På kvist av Picea abies ca 2 m ovan mark. Mindre skyddat läge, ganska fuktigt.