logo

Carlotta - the museum database

bild

AJN:005718 :: fjällblära

Object description

Fjällbläran förekommer sparsamt på fuktig, kalkrik mark i de norra fjälltrakterna, från Pite till Torne Lappmark. Den är mycket karaktäristisk med nickande blommor som har stora uppblåsta foder som i det närmaste helt döljer kronbladen. Efter blomningen rätar fruktskaftet upp sig.

Detta exemplar tillhör Nikolaus Kuhmunens samling, bestående av 320 ark registrerade kärlväxter samt ytterligare ett stort antal kollekt med bristfälliga fynduppgifter. De är insamlade i Gällivare och Kiruna kommuner samt i Östergötland. Fjällbläran kommer från Gárddenvárri söder om Abiskodalen.

Herbariet har kommit till Ájtte museum från Samernas Utbildningscentrum, där det har ingått i den tidigare folkhögskolans ekologilinjes samlingar.

  • Kärlväxt/fanerogam - föreställer (1)