logo

Carlotta - the museum database

bild

AJN:006237 :: ogräsmaskrosor, vallmaskros, maskrosor

Inventarienummer
AJN:006237
Sakord (växter)
ogräsmaskrosor; vallmaskros; maskrosor
Antal
1
Naturhistorisk systematik - Rike
Växter (Plantae)
Naturhistorisk systematik - Stam
Kärlväxter (Tracheophyta)
Naturhistorisk systematik - Klass
Tvåhjärtbladiga blomväxter (Magnoliopsida)
Naturhistorisk systematik - Ordning
Asterordningen (Asterales)
Naturhistorisk systematik - Familj
Korgblommiga (Asteraceae)
Naturhistorisk systematik - Art
Ogräsmaskrosor (Taraxacum sect. Taraxacum); Vallmaskros (Taraxacum retroflexum)
Materialtyp
exemplar
Personnamn - Artbestämt av
Øllgaard Hans
Inkom datum
2017
Fyndomständigheter
insamlad
Fynddatum
2018-05-27
Plats
Bodträsk
RX koord
791248
RY koord
7282935
land - fyndort
Sverige
län - fyndort
Norrbottens län
kommun - fyndort
Piteå kn
Personnamn - Funnen av
Henriksson Jalle
Naturtyp
kulturmark intill odlad vall, beväxt med tuvtåtel, skogsfräken och gallrad björk
Personnamn - Colligendis (Coll.)
Ájtte
accessionsnummer - sammanhör med
AJF:59:2018:0001
alt
AJF:59:2018:0002
alt
Konserveringstyp
torrpreparat
Personnamn - Konservator
Henriksson Jalle
Lokalbeskrivn
Intill norra kanten av åkermarken (Föllgärdan), 15m s bäcken, 25m sv ödehuset (Föllstugan).