logo

Carlotta - databasen för museer

bild

AJF:59:2018:0001 :: vallmaskros, biotopbild

Objektbeskrivning
Biotopbild av kulturmark med gallrad björkskog och inslag av gran med undervegetation av vallmaskrosor, tuvtåtel, skogsfräken och gullris närai kanten av odlad vall.