logo

Carlotta - the museum database

bild

AJF:59:2018:0001 :: vallmaskros, biotopbild

Object description
Biotopbild av kulturmark med gallrad björkskog och inslag av gran med undervegetation av vallmaskrosor, tuvtåtel, skogsfräken och gullris närai kanten av odlad vall.