logo

Carlotta - the museum database

bild

AJN:006464 :: grovticka

Object description
En grovticka, 30 cm i diameter, som växte vid roten av en gammal tall utanför Ájtte museum. Grovtickan räknas som en signalart, en indikator på gammal skog, som kan ha höga naturvärden. Ovansidan är luden, knölig och rostbrun med ljus kant. Lingonriset har vuxit rakt igenom fruktkroppen. Tickan orsakar röta i de inre delarna av tallens rot och stam, vilket försvagar trädets motståndskraft mot starka vindar.
Institutionskod
AJTT
Samlingskod
AJN-FUNGI
Inventarienummer
AJN:006464
Sakord (svampar)
grovticka
Antal
2
Naturhistorisk systematik - Rike
Svampar (Fungi)
Naturhistorisk systematik - Stam
Basidiesvampar (Basidiomycota)
Naturhistorisk systematik - Klass
Agaricomycetes
Naturhistorisk systematik - Ordning
Polyporales
Naturhistorisk systematik - Familj
Laetiporaceae
Naturhistorisk systematik - Art
Grovticka (Phaeolus schweinitzii)
Materialtyp
exemplar
Personnamn - Artbestämt av
Kuoljok Sonja
Fyndomständigheter
insamlad
Fynddatum
1998-08-20
Plats
Ájtte museum
RX koord
73953
RY koord
16788
Landskap/Lappmark
Lu lpm
land - fyndort
Sverige
län - fyndort
Norrbottens län
kommun - fyndort
Jokkmokks kn
Naturtyp
gatkant intill rest av tallskog av lingonristyp
Personnamn - Funnen av
Sjöberg Göran
Personnamn - Colligendis (Coll.)
Ájtte
Personnamn - Konservator
Sjöberg Göran
Lokalbeskrivn
I öppningen på stenmuren mellan muséets groventré och Ájtterestaurangen.
Webbeskrivning
En grovticka, 30 cm i diameter, som växte vid roten av en gammal tall utanför Ájtte museum. Grovtickan räknas som en signalart, en indikator på gammal skog, som kan ha höga naturvärden. Ovansidan är luden, knölig och rostbrun med ljus kant. Lingonriset har vuxit rakt igenom fruktkroppen. Tickan orsakar röta i de inre delarna av tallens rot och stam, vilket försvagar trädets motståndskraft mot starka vindar.