logo

Carlotta - the museum database

bild

AJN:006464 :: grovticka

Object description
En grovticka, 30 cm i diameter, som växte vid roten av en gammal tall utanför Ájtte museum. Grovtickan räknas som en signalart, en indikator på gammal skog, som kan ha höga naturvärden. Ovansidan är luden, knölig och rostbrun med ljus kant. Lingonriset har vuxit rakt igenom fruktkroppen. Tickan orsakar röta i de inre delarna av tallens rot och stam, vilket försvagar trädets motståndskraft mot starka vindar.
  • svamp - föreställer (1)