logo

Carlotta - databasen för museer

bild

AJN:006464 :: grovticka

Objektbeskrivning
En grovticka, 30 cm i diameter, som växte vid roten av en gammal tall utanför Ájtte museum. Grovtickan räknas som en signalart, en indikator på gammal skog, som kan ha höga naturvärden. Ovansidan är luden, knölig och rostbrun med ljus kant. Lingonriset har vuxit rakt igenom fruktkroppen. Tickan orsakar röta i de inre delarna av tallens rot och stam, vilket försvagar trädets motståndskraft mot starka vindar.
  • svamp - föreställer (1)