logo

Carlotta - the museum database

bild

SaD:000187 :: kosa

Object description
En kosa i trä. Skaftet är smalare närmast kosan. Den har ett utskuret tmönster. Kosan är gjord i pedagogiskt syfte för att visa en nordsamisk typ av kosa.