logo

Carlotta - the museum database

bild

AJN:006647 :: altaigran, gran

Object description
De nordliga granarna av underarten Altaigran är kända för att vara smala och ha korta grenar, vilket antas vara en anpassning till snörika förhållanden. Den skiljer sig också från den sydliga granen genom att den har håriga årsskott och runda kottefjäll, något som är fallet beträffande detta exemplar. Däremot är den vid och frodvuxen trots att den växer på gränsen till fjällnära. Här syns växtplatsen, ett solitärt läge på en gammal odlingsvall, ha spelat en roll.
Institutionskod
AJTT
Samlingskod
AJN-PLANT
Inventarienummer
AJN:006647
Sakord (växter)
altaigran; gran
Sakord, samiska (växter)
guossa (SaL); guossa (SaN)
Antal
1 ark + 1 konvolut + 1 ask med 2 kottar
Naturhistorisk systematik - Rike
Växter (Plantae)
Naturhistorisk systematik - Stam
Kärlväxter (Tracheophyta)
Naturhistorisk systematik - Klass
Barrväxter (Pinopsida)
Naturhistorisk systematik - Ordning
Tallordningen (Pinales)
Naturhistorisk systematik - Familj
Tallväxter (Pinaceae)
Naturhistorisk systematik - Art
Gran (Picea abies)
Naturhistorisk systematik - Underart
Altaigran (Picea abies subsp. obovata)
Materialtyp
exemplar
Personnamn - Artbestämt av
Henriksson Jalle
Inkom datum
2019
Fyndomständigheter
insamlad
Fynddatum
2019-07-23
Plats
Vuojat
Landskap/Lappmark
Lu lpm
RX koord
7401820
RY koord
664454
Altitude
416 m
land - fyndort
Sverige
län - fyndort
Norrbottens län
kommun - fyndort
Jokkmokks kn
Personnamn - Funnen av
Henriksson Jalle
Naturtyp
brukningsbetingad äng av högörttyp
Personnamn - Colligendis (Coll.)
Ájtte
accessionsnummer - sammanhör med
AJF:59:2019:0101
alt
Månad - Månadens naturobjekt
2021-01
Konserveringstyp
torrpreparat
Personnamn - Konservator
Henriksson Jalle
Lokalbeskrivn
På högsta delen av udden NV gården i Vuojat.
Webbeskrivning
De nordliga granarna av underarten Altaigran är kända för att vara smala och ha korta grenar, vilket antas vara en anpassning till snörika förhållanden. Den skiljer sig också från den sydliga granen genom att den har håriga årsskott och runda kottefjäll, något som är fallet beträffande detta exemplar. Däremot är den vid och frodvuxen trots att den växer på gränsen till fjällnära. Här syns växtplatsen, ett solitärt läge på en gammal odlingsvall, ha spelat en roll.