logo

Carlotta - the museum database

bild

AJF:59:2019:0101 :: altaigran, gran, hundkäx, mjölke, odlingsmark f.d.

Object description
Biotopbild av kulturmark på Vuojatudden. På bilden syns en stor gran (altaigran, AJN:006647) på gammal slåttervall med bl.a. hundkäx och mjölke. Bilden tagen mot NV. I vänstra kanten skymtar en annan gran (AJN:006648).