logo

Carlotta - the museum database

bild

AJN:006707 :: myskgräs, nordmyskgräs

Object description
Myskgräsen är lätt igenkännliga men det är däremot svårare när det gäller att skilja de två arterna åt. Arterna har dessutom underarter. Nordmyskgräset är en underart av raggmyskgräs (Hierochloë hirta, tidigare älvmyskgräs) och är den vanligaste i norra Sverige utom möjligen i fjällen. Myskgräsen har en doft av kumarin, som har ansetts angenäm och har därför använts till att lägga i linneskåp.
Institutionskod
AJTT
Samlingskod
AJN-PLANT
Inventarienummer
AJN:006707
Sakord (växter)
myskgräs; nordmyskgräs
Antal
1
Naturhistorisk systematik - Rike
Växter (Plantae)
Naturhistorisk systematik - Stam
Kärlväxter (Tracheophyta)
Naturhistorisk systematik - Klass
Enhjärtbladiga blomväxter (Liliopsida)
Naturhistorisk systematik - Ordning
Gräsordningen (Poales)
Naturhistorisk systematik - Familj
Gräs (Poaceae)
Naturhistorisk systematik - Art
Raggmyskgräs (Hierochloë hirta)
Naturhistorisk systematik - Underart
Nordmyskgräs (Hierochloë hirta subsp. arctica)
Materialtyp
exemplar
Personnamn - Artbestämt av
Fröberg Lars
Inkom datum
2019
Fyndomständigheter
insamlad
Fynddatum
2019-07-25
Plats
Hårrejåhkå; Siejdejávrásj
RX koord
7431708
RY koord
658979
Landskap/Lappmark
Lu lpm
Altitude
411 m
land - fyndort
Sverige
län - fyndort
Norrbottens län
kommun - fyndort
Jokkmokks kn
Naturtyp
stenig bäck med videsnår
Personnamn - Funnen av
Henriksson Jalle
Personnamn - Colligendis (Coll.)
Ájtte
Bestämt datum
2019-07-25
accessionsnummer - sammanhör med
AJF:59:2019:0163
alt
AJF:59:2019:0164
alt
Konserveringstyp
torrpreparat
Personnamn - Konservator
Henriksson Jalle; Salamon Diana
Lokalbeskrivn
Hårrejåhkå vid utloppet ur Siejdejávrásj, 3 km OSO dammen i Sejtevare.
Webbeskrivning
Myskgräsen är lätt igenkännliga men det är däremot svårare när det gäller att skilja de två arterna åt. Arterna har dessutom underarter. Nordmyskgräset är en underart av raggmyskgräs (Hierochloë hirta, tidigare älvmyskgräs) och är den vanligaste i norra Sverige utom möjligen i fjällen. Myskgräsen har en doft av kumarin, som har ansetts angenäm och har därför använts till att lägga i linneskåp.