logo

Carlotta - the museum database

bild

AJN:006739 :: fjällnejlika

Object description
Fjällnejlikan är en växt som förekommer på grusmark här och där ända upp i mellanalpin nivå. Den klarar av att växa på starkt kopparhaltigt underlag och kan kanske därför indikera förekomst av kopparmalm. Fjällnejlikan hör till de fjällväxter (tillsammans med t.ex fjällvedel eller fjällgröe) som har hittat sig nya trivselplatser som människorna har skapat. I fjällnejlikans fall är det särskilt banvallarna längs inlandsbanan. Fjällnejlikor förekommer dessutom sällsynt i vissa kustlandskap och på Öland, antagligen relikter från istiden.
Institutionskod
AJTT
Samlingskod
AJN-PLANT
Inventarienummer
AJN:006739
Sakord (växter)
fjällnejlika
Antal
2
Naturhistorisk systematik - Rike
Växter (Plantae)
Naturhistorisk systematik - Stam
Kärlväxter (Tracheophyta)
Naturhistorisk systematik - Klass
Tvåhjärtbladiga blomväxter (Magnoliopsida)
Naturhistorisk systematik - Ordning
Nejlikordningen (Caryophyllales)
Naturhistorisk systematik - Familj
Nejlikväxter (Caryophyllaceae)
Naturhistorisk systematik - Art
Fjällnejlika (Viscaria alpina)
Materialtyp
exemplar
Personnamn - Artbestämt av
Henriksson Jalle
Inkom datum
2019
Fyndomständigheter
insamlad
Fynddatum
2019-07-11
Plats
Ednavallda
RX koord
7440674
RY koord
593662
Landskap/Lappmark
Lu lpm
Altitude
527 m
land - fyndort
Sverige
län - fyndort
Norrbottens län
kommun - fyndort
Jokkmokks kn
Naturtyp
gräshed med renlav och rödsvingel
Personnamn - Funnen av
Henriksson Jalle
Personnamn - Colligendis (Coll.)
Ájtte
accessionsnummer - sammanhör med
AJF:59:2019:0306
alt
AJF:59:2019:0307
alt
AJF:59:2019:0308
alt
Konserveringstyp
torrpreparat
Personnamn - Konservator
Henriksson Jalle; Salamon Diana
Lokalbeskrivn
På den öppna heden på södra sidan Darraälven 230 m NV Såmmarláhpastugan, ca 100 m från älvstranden.
Webbeskrivning
Fjällnejlikan är en växt som förekommer på grusmark här och där ända upp i mellanalpin nivå. Den klarar av att växa på starkt kopparhaltigt underlag och kan kanske därför indikera förekomst av kopparmalm. Fjällnejlikan hör till de fjällväxter (tillsammans med t.ex fjällvedel eller fjällgröe) som har hittat sig nya trivselplatser som människorna har skapat. I fjällnejlikans fall är det särskilt banvallarna längs inlandsbanan. Fjällnejlikor förekommer dessutom sällsynt i vissa kustlandskap och på Öland, antagligen relikter från istiden.