logo

Carlotta - the museum database

bild

AJN:006861 :: fjällgröe, vivipar fjällgröe

Object description
Vivipar form av fjällgröe, där fröna gror på moderplantan. Detta förekommer typiskt på fuktiga ställen i högre fjälltrakter. Vivipari är ett sätt att hinna föröka sig på platser med kort växtsäsong. Vivipar fjällgröe har ibland klassats som en underart. Fjällgröe är mycket vanlig i fjälltrakter men förekommer här och där i hela norra Sverige samt på Öland och Gotland.
Institutionskod
AJTT
Samlingskod
AJN-PLANT
Inventarienummer
AJN:006861
Sakord (växter)
fjällgröe; vivipar fjällgröe
Sakord, samiska (växter)
várresuoidni (SaN)
Antal
1
Naturhistorisk systematik - Rike
Växter (Plantae)
Naturhistorisk systematik - Stam
Kärlväxter (Tracheophyta)
Naturhistorisk systematik - Klass
Enhjärtbladiga blomväxter (Liliopsida)
Naturhistorisk systematik - Ordning
Gräsordningen (Poales)
Naturhistorisk systematik - Familj
Gräs (Poaceae)
Naturhistorisk systematik - Art
Fjällgröe (Poa alpina)
Materialtyp
exemplar
Personnamn - Artbestämt av
Henriksson Jalle
Inkom datum
2018
Fyndomständigheter
insamlad
Fynddatum
2018-07-24
Plats
Sarddávágge
RX koord
7423945
RY koord
590358
Landskap/Lappmark
P lpm
Altitude
985 m
land - fyndort
Sverige
län - fyndort
Norrbottens län
kommun - fyndort
Arjeplogs kn
socken - fyndort
Arjeplogs sn
Naturtyp
stenig mellanalpin mark
Personnamn - Funnen av
Henriksson Jalle
Personnamn - Colligendis (Coll.)
Ájtte
accessionsnummer - sammanhör med
AJF:59:2018:0028
alt
AJF:59:2018:0029
alt
Konserveringstyp
torrpreparat
Personnamn - Konservator
Henriksson Jalle; Salamon Diana
Lokalbeskrivn
I en liten sadel på Láhttoajvves sluttning mot Sarddávágge där den gamla flyttleden går.
Webbeskrivning
Vivipar form av fjällgröe, där fröna gror på moderplantan. Detta förekommer typiskt på fuktiga ställen i högre fjälltrakter. Vivipari är ett sätt att hinna föröka sig på platser med kort växtsäsong. Vivipar fjällgröe har ibland klassats som en underart. Fjällgröe är mycket vanlig i fjälltrakter men förekommer här och där i hela norra Sverige samt på Öland och Gotland.