logo

Carlotta - the museum database

bild

AJN:007345 :: lappögontröst, spjutögontröst

Object description
Lappögontröst är som andra ögontröstar en parasit på andra växters rötter. Den betecknas i flororna som sällsynt och växer på torra kalkrika ställen i fjällen. Den är en varitet av arten som ska heta spjutögontröst och som också finns i bergstrakter i Europa. En annan varitet förekommer oväntat nog i kalkkärr på Gotland. Det anses vara en istidsrelikt. Det finns några få växtarter som har en liknande ovanlig utbredning t.ex fjälltätört och svarthö.