logo

Carlotta - the museum database

defining image

Stiftelsen Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum Ájtte museum

Museet forskar, dokumenterar och informerar om människan i sin miljö, om natur och kultur i ett ekologiskt helhetsperspektiv. Huvuddelen av våra samlingar har anknytning till samiskt liv, innefattande föremål, ljud och bilder. För vårt uppdrag finns även samlingar med naturhistoriska objekt samt arkeologiska fynd.

Välkommen att söka i våra samlingar vilka vi nu gjort mera lättillgängliga. Om du har frågor eller kompletterande uppgifter, kontakta oss gärna genom: info@ajtte.com.

Vissa personuppgifter presenteras. Skulle Du förekomma på bild eller i text och inte önskar detta, kontakta oss så tar vi till oss dessa synpunkter.

The database currently contains...

Kulturföremål
10 213.
Naturobjekt
21 115.
Fotografier i bildarkivet
50 351.
Digitala bilder totalt
77 938.
Ljudinspelningar
1 516.
Mest visade kulturföremål
armband ; Armband av 11 runda silverplattor med ett avlångt mönster på. Dessa sitter ihop med en liten silverring mellan varje silverplatta...
alt
Senast registrerade kulturföremål
märke ; märket är i form av en rektangel med en pinne fastsatt på baksidan. Märket är blått med en röd rand på vardera långsida. På märket...
alt
Mest visade naturobjekt
tall ; Prov från en mer än 6000 år gammal tall. Trädet hittades i en liten sjö norr om Torne träsk. Datering visar att tallen grodde 4267 å...
alt
Senast registrerade naturobjekt
fjällnejlika ; Fjällnejlikan är en växt som förekommer på grusmark här och där ända upp i mellanalpin nivå. Den klarar av att växa på stark...
alt
Mest visade fotografi
vallmaskros ; Närbild av vallmaskros med getingblomfluga.
alt
Senast registrerade fotografi
Vintermarknad; Historiska marknaden ; Barn från Sameskolan spelar teater om bjönen
alt

Månadens kulturföremål

alteldning; tändstickor; etui; tändsticksetui ; Tändsticksfodral av horn, utsirat.

Månadens naturobjekt

altfågel; fjällvråk ; Adult 3K; tillvaratagen/påkörd (tågdödad). Fyndplats: Kopparåsen (fjällbjörkskog) Fjällvråken är en köttätare som vanligtvis lever av små däggdjur vilket utgör 62–98% av dess föda. Åkersork, gråsiding och fjällämmel utgör dess huvudföda, vilket under delar av ...

Månadens fotografi

altkvinna; torvkåta; fjällvärld; samer ; kvinna skottar fram dörren till förstugan på torvkåta vid Pietsaure

Kort om Carlotta

Carlotta är ett informationssystem som utvecklats för museer och deras museisamlingar. Grundidén är att tillhandahålla ett flexibelt system som kan användas och anpassas till alla sorters museisamlingar.Read more...