logo

Carlotta - the museum database

defining image

Stiftelsen Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum Ájtte museum

Museet forskar, dokumenterar och informerar om människan i sin miljö, om natur och kultur i ett ekologiskt helhetsperspektiv. Huvuddelen av våra samlingar har anknytning till samiskt liv, innefattande föremål, ljud och bilder. För vårt uppdrag finns även samlingar med naturhistoriska objekt samt arkeologiska fynd.

Välkommen att söka i våra samlingar vilka vi nu gjort mera lättillgängliga. Om du har frågor eller kompletterande uppgifter, kontakta oss gärna genom: info@ajtte.com.

Vissa personuppgifter presenteras. Skulle Du förekomma på bild eller i text och inte önskar detta, kontakta oss så tar vi till oss dessa synpunkter.

The database currently contains...

Kulturföremål
10 233.
Naturobjekt
21 172.
Fotografier i bildarkivet
50 837.
Digitala bilder totalt
77 206.
Ljudinspelningar
1 516.
Mest visade kulturföremål
märke ; märket är i form av en rektangel med en pinne fastsatt på baksidan. Märket är blått med en röd rand på vardera långsida. På märket...
alt
Senast registrerade kulturföremål
väska ; Väska av barkgarvat renskinn med lock av renhärna. Inuti forad med rött bomullstyg. En liten ficka är fastsydd på fodret. Renhärnan...
alt
Mest visade naturobjekt
fjällnässla ; Fjällens underart av brännässla bränns inte. Den växer kring småbäckar och i rasbranter nedanför trädgränsen, ofta där det fi...
alt
Senast registrerade naturobjekt
myskgräs; nordmyskgräs ; Myskgräsen är lätt igenkännliga men det är däremot svårare när det gäller att skilja de två arterna åt. Arterna ha...
alt
Mest visade fotografi
duodje; AIDA; design; skoband; samiskt hantverk ; Lulesamiska skoband till kvinna.
alt
Senast registrerade fotografi
tall; gelésvamp; tallskog; sockerkrös; svamp ; Dokumentation över växtplatsen där sockerkrös (Exidia saccharina) lever på död tallstam med ...
alt

Månadens kulturföremål

altkosor; kosa ; Guksi muoras, čoarvi nadan. Nada bajábeallai niitjuvvon (skruvade) messetskruvaiguin čoarvi, mi lea valjet girjon; nasti jag njunnesoarranat birra. Nada geahci jorbbas ja dan jorbasas golbma skihci. Nada vuolabealis nái násti. Guvssi olgobealvuodus jorbasat ja nast...

Månadens naturobjekt

altfnöskticka ; Insamlad. Fyndplats: Tjerkisheden ca 2 km norr Måskaure. Karta 26 K SV. Subst. björk. Här hittar du mera info om fnösktickans användnin, se https://www.youtube.com/watch?v=0v9uqEalmCU

Månadens fotografi

althöst; fjällvärld; fjällnatur; snö; jakt; kåta; torvkåta; ved; hund; snöskoter; skoterkälke ; Nyhuggen ved till kåtan i Nuortoaivi för framtida bruk. Bilden är tagen under oktoberjakt på älgkalv.

Kort om Carlotta

Carlotta är ett informationssystem som utvecklats för museer och deras museisamlingar. Grundidén är att tillhandahålla ett flexibelt system som kan användas och anpassas till alla sorters museisamlingar.Read more...