logo

Carlotta - the museum database

defining image

Stiftelsen Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum Ájtte museum

Museet forskar, dokumenterar och informerar om människan i sin miljö, om natur och kultur i ett ekologiskt helhetsperspektiv. Huvuddelen av våra samlingar har anknytning till samiskt liv, innefattande föremål, ljud och bilder. För vårt uppdrag finns även samlingar med naturhistoriska objekt samt arkeologiska fynd.

Välkommen att söka i våra samlingar vilka vi nu gjort mera lättillgängliga. Om du har frågor eller kompletterande uppgifter, kontakta oss gärna genom: info@ajtte.com.

Vissa personuppgifter presenteras. Skulle Du förekomma på bild eller i text och inte önskar detta, kontakta oss så tar vi till oss dessa synpunkter.

The database currently contains...

Kulturföremål
10 290.
Naturobjekt
21 464.
Fotografier i bildarkivet
51 607.
Digitala bilder totalt
79 437.
Ljudinspelningar
1 516.
Mest visade kulturföremål
märke ; märket är i form av en rektangel med en pinne fastsatt på baksidan. Märket är blått med en röd rand på vardera långsida. På märket...
alt
Senast registrerade kulturföremål
piprensare; piprökning; tobak ; Piprensare av ståltråd, med smakfullt viket skaft.
alt
Mest visade naturobjekt
fjällnässla ; Fjällens underart av brännässla bränns inte. Den växer kring småbäckar och i rasbranter nedanför trädgränsen, ofta där det fi...
alt
Senast registrerade naturobjekt
lappögontröst; spjutögontröst ; Lappögontröst är som andra ögontröstar en parasit på andra växters rötter. Den betecknas i flororna som säl...
alt
Mest visade fotografi
duodje; AIDA; design; skoband; samiskt hantverk ; Lulesamiska skoband till kvinna.
alt
Senast registrerade fotografi
smålånke ; Smålånke (AJN:007354).
alt

Månadens kulturföremål

altbältesspänne ; Halvcirkelformat bältesspänne. Gravyr på ovansidan. Ett hål med pigg att fästa ihop bältet i. I mitten av halvcirkelns kant är en "profilering" utskuren. Längs den raka kanten finns fem utskurna hål att sy fast bältet i. På baksidan inristat JS eller JF 1822, med ...

Månadens naturobjekt

altdäggdjur; ekorre ; Förr var ekorren ett viktigt jaktvillebråd i norr. År 1900 var värdet för ett skinn motsvarande till vad 1 kg mjöl kostade. Ekorren lever främst i barrskog men finns även i lövskog och den är vanligen aktiv på morgonen och sent på kvällen. Mitt på dagen vilar...

Månadens fotografi

alttävling; publik; samer; barn; kvinna; Same-SM; vinteridrott; idrott; skidtävling ; Samernas Folkhögskolas elever, vinterkursen 1947-1948. REDOGÖRELSE FÖR SAMERNAS FOLKHÖGSKOLA 1947-1948. Ur dagboken: Mars 6. Lapska mästerskap på skidor arrangerades av Samernas Folkhögskola och J...

Kort om Carlotta

Carlotta är ett informationssystem som utvecklats för museer och deras museisamlingar. Grundidén är att tillhandahålla ett flexibelt system som kan användas och anpassas till alla sorters museisamlingar.Read more...