logo

Carlotta - the museum database

Data elements

Data elementDescription
BildnamnUnikt identifierande namn på digital bild
Bildnamn, tumnagelUnikt identifierande namn på tumnagelbild
Bildnamn, zoombildUnikt identifierande namn på zoombild
Copyright - media
Framförandetyp
Geologisk systematik - Ämnesområde
Geologisk systematik - Avdelning
Geologisk systematik - Benämning
Geologisk systematik - Grupp
Geologisk systematik - Huvudgrupp
Klassifikation
Klassifikation, samiska
Kön (djur)
Kulturell tillhörighetTidigare benämnd Etnisk kategori (Grundterm). / 2011-10-18 gsj.
Licens - media
LicensnamnDetta dataelement ska sedan användas som identifierande element för licensregistret
Materialtyp
Materialtyp (geologi)
Modell/Typ
Motivkategori
Namn/Firma
Namn/Firma, samiska
Naturhistorisk systematik - Art
Naturhistorisk systematik - Division
Naturhistorisk systematik - Familj
Naturhistorisk systematik - Klass
Naturhistorisk systematik - Ordning
Naturhistorisk systematik - Överklass
Naturhistorisk systematik - Rike
Naturhistorisk systematik - Släkte
Naturhistorisk systematik - Stam
Naturhistorisk systematik - Underart
Naturhistorisk systematik - Underordning
Naturtyp
Originalets titel
Rubrik
SakordBeskrivande benämning
Sakord - lokal benämningolika språk, dialektala, slanguttryck
Sakord - snävare termyrkesuttryck, tekniska termer, äldre benämning - i toleransen skrivs "äldre benämning" i aktuella fall
Sakord - vidare termämnestillhörighet
Sakord, samiska
Sakord, samiska (fåglar)
Sakord, samiska (växter)
Sakord (djur)
Sakord (geomtrl)
Sakord (svampar)
Sakord (växter)
Sökord
Sökord, samiska
Sökord (föremål/konst)
Specialbenämning
Språk/Dialekt
Titel
Verkets titel
Visat namnIdentifierande (unikt) namn på personen (även juridisk person)