logo

Carlotta - the museum database

Data elements

Data elementDescription
Användningstid
Bestämt datum
Datering (ljudinspelning)
Dödsdatum
Fotodatum
Fynddatum
Inkom datum
Månad - Månadens föremålMånadsnummer [ÅÅÅÅ-MM] då föremålet visas som "Månadens föremål" i webCarlotta
Månad - Månadens fotografiMånadsnummer [ÅÅÅÅ-MM] då fotografiet visas som "Månadens fotografi" i webCarlotta
Månad - Månadens naturobjektMånadsnummer [ÅÅÅÅ-MM] då föremålet visas som "Månadens Naturobjekt" i webCarlotta
Mätdatum
Tillkomsttid
Tillverkningstid
Vecka - Veckans föremålVeckonummer [ÅÅÅÅ-VV] då föremålet visas som "Veckans föremål" i webCarlotta