logo

Carlotta - the museum database

Data elements

Data elementDescription
Ålder best
Associerade mineral
Bandnr
Beskrivning
Beskrivning licens
Bildbeskrivning
bildtext
Brukskopia
Creative commons - url
Dödsorsak
Färg
Funktion
Fyndomständigheter
Historik
Innehåll
KällreferensFör hänvisningar till litteratur eller webb-sidor (arkiv-, litteratur- och andra referenser).
Kön best
Konserveringstyp
Lokalbeskrivn
Material/Teknik
Montering
Motivbeskrivning
Norrbottnisk
Nr/Upplaga
Påskrift
RedogörelseBeskrivning av det digitala dokumentet; Proveniens, syfte, ämne, etc.
Rubrik
Sign/märkning
Signering
Skelett
Skinn
spärr-element!Dataelementet används för att spärra enskillda poster vid webb-publicering.
Statens vilt
Struktur
Text
WebbeskrivningBeskrivning av posten vid visning som "Månadens naturobjekt", WebbCarlotta.