logo

Carlotta - the museum database

OBJNAMNaturtyp

CountValue
1alluvial vegetation av fjällarv-fjällsyra-typ
10alluvial vegetation på finmaterial
9alluvial vegetation på finmaterial, Calamagrostistyp
16alluvial vegetation på finmaterial, högstarr-typ
33alluvial vegetation på grovmaterial
3alluvial vegetation på grovmaterial, ört-gräs-typ
5alluvial vegetation på grovmaterial, snölegemark
10alluvial vegetation på grovmaterial med starrar, vide och mossor
2alpin hedvegetation med kalkpåverkan
1alpin hedvegetation med viss kalkpåverkan
3alpin hedvegetation påkalkrikt underlag
4alpin lågörtäng av geraniumtyp
11alpin lågörtäng av smörblomma-typ
5alpin lågörtäng av smörblomma-typ nära snölegemark
15alpin lågörtäng på intermediärt underlag, snölega
7alpin lågörtäng på intermediärt underlag med ormrot och gullris
4alpin lågörtäng på rikt underlag, snölegepåverkat
4alpin lågörtäng på rikt underlag av fjällsipptyp
3alpin lågörtäng på rikt underlag av ormrottyp
4alpin varierad snöskyddad vegetation med vide- och lågörtänginslag, vått
1asfaltsväg
3Aspskog